3.Ünite Yaşadığımız Yer

3.Ünite Yaşadığımız Yer
KAZANIMLARI
1.Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur.
2.Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.
3. Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur .
4.Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.
5.Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
6.Çevresinde gördüğü doğal ve beşeri unsurları ayırt eder.
7.Efsane,destan,öykü,türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
8.Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur.

1. KONU: Yönlerimizi Buluyoruz

 2. KONU: Şekil Ve Kroki Çizelim

 3. KONU: Hava Olayları

 4. KONU: Çevremizdeki Doğal Ve Beşerî Unsurlar

 5. KONU: Yaşadığım Yerin Coğrafi Özellikleri

 6. KONU: Doğal Afetleri Tanıtıyorum

3.Ünite Değerlendirme Testi