2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum
KAZANIMLARI
1.Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.
2.Ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
3.Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir.
4.Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.
5.Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak Milli Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler.
6.Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder.

1. KONU: Millî Kültürümüz

2. KONU: Geleneksel Oyunlarımız

 3. KONU: Millî Mücadele Ve Atatürk

 2.Ünite Değerlendirme Testi