1.Ünite Kendimi Tanıyorum

1.Ünite Kendimi Tanıyorum
KAZANIMLARI
1.Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.
2.Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
3.Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.
4.Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
5.Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
6.Sahip olduğu resmi kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1. KONU: Ben Farklıyım

 2. KONU: Duygularımız Ve Düşüncelerimiz

3. KONU: Hayat Serüvenim Ve Ailem

 4. KONU: Kimlik Belgelerimiz

 5. KONU: Yaşadıklarımı Sıralıyorum

 1.Ünite Değerlendirme Testi