Zamanı Ölçme

Zamanı Ölçme ( 4 Kazanım – 4 saat)
1. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.
3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
4. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Zaman Ölçüleri

Zaman Birimleri ile İlgili Problemler Çözme