Uzunlukları Ölçme

Uzunlukları Ölçme ( 6 Kazanım – 6 saat)
1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.
2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.
3 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.
4. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.
5. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.
6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçme ile İlgili Problemler Çözme