Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ( 4 Kazanım – 8 saat)
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Toplama işlemi
Toplama işlemi 1 (Alt alta toplama)
Toplama işlemi (Yan Yana toplama)
Toplama işlemi 2 (Verilmeyen toplananı bulma)
Toplama işlemi 3 (Verilmeyen rakamı bulma)
Toplama işlemi 4 (Test Çöz)
Toplama işlemi 5 (Test Çöz)
Toplama problemleri (Test Çöz)
Toplama problemleri 6 (Test Çöz)