Olasılık

Olasılık ( 1 Kazanım – 3 saat)
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.

Olasılık