Kesirlerde İşlemler

Kesirlerle Toplama İşlemi ( 1 Kazanım – 3 saat)
1.Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.

Kesirlerle Çıkarma İşlemi ( 2 Kazanım – 4 saat)
1. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.
2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Ondalık Kesirler ( 4 Kazanım – 10 saat)
1. Bir bütün 10 ve 100 es parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir.
2. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.
3. Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.
4. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

Ondalık Kesirler 1
Kesir Problemleri 1
Kesir Problemleri 2