Geometrik Cisimler

Geometrik Cisimler ( 1 Kazanım – 3 saat)
1. İzometri kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.