Doğal Sayılar

Doğal Sayılar ( 6 Kazanım – 8 saat)
1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.
4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
5. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bolumu tamamlar.
6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.

Doğal sayılar
Doğal sayılarda çözümleme (Seçmeli)
Doğal sayıları okuma yazma (Seçmeli)
Doğal sayılar (Test)

4-5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Doğal Sayıları Çözümleme

Doğal Sayılarda Sıralama

Doğal Sayılarla Örüntü