Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ( 4 Kazanım – 8 saat)
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
3. Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.
4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Çıkarma işlemi 1 (Alt alta çıkarma)
Çıkarma işlemi (Yan Yana Çıkarma)
Çıkarma işlemi 2 (Verilmeyen terimi bulma)
Çıkarma işlemi 3 (Verilmeyen sayıyı bulma)
Çıkarma işlemi problem (Test Çöz)
Çıkarma işlemi 1.test (Test Çöz)
Çıkarma problemleri (Test Çöz)
Toplama-çıkarma problemleri -1- (Seçmeli)
Toplama-çıkarma problemleri -2- (Seçmeli)
Toplama -çıkarma problemleri (Test Çöz)

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi İle İlgili Problem Çözme