Çevre

Çevre ( 4 Kazanım – 6 saat)
1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.
2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.
3. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.
4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

Çevre Uzunlukları ile İlgili Problemler Çözme