Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi ( 7 Kazanım – 14 saat)
1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.
4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve1000 ile zihinden çarpar.
5. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
6. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri cozer ve kurar.

2 ile çarpma (Çarpım Tablosu)
3 ile çarpma (Çarpım Tablosu)
4 ile çarpma (Çarpım Tablosu)
5 ile çarpma (Çarpım Tablosu)
6 ile çarpma (Çarpım Tablosu)
7 ile çarpma (Çarpım Tablosu)
8 ile çarpma (Çarpım Tablosu)
9 ile çarpma (Çarpım Tablosu)
10 ile çarpma (Çarpım Tablosu)
Çarpma işlemi -1- (Test Çöz)

 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Çarpma Problemleri