Açı ve Açı Ölçüsü

Açı ve Açı Ölçüsü ( 6 Kazanım – 8 saat)
1. Açının kenarlarını ve kösesini belirtir.
2. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart acı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar.
4. Açıları standart acı ölçme araçlarıyla ölçerek acıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.
6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.

Açılar

Açılar (Test Çöz)

Ölçülerine Göre Açı Çeşitleri

Açının Özellikleri

Açı Ölçü Birimleri

Açıların Çizimi ve Ölçümü