7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik

7.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik
Elektrikle Tanışalım
1. Elektrikle çalışan araçlara örnekler verir.
2. Elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (aydınlatma, ses üretme, ısıtma, haberleşme, hareket v.b.) sınıflandırır (BSB-6).
3. Elektriğin bir enerji çeşidi olduğunu fark eder.
4. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini araştırır ve sunar.

2. Elektrikli araçların farklı elektrik kaynakları
1. Çevresinden, farklı elektrik kaynaklarıyla çalışan araçlara örnekler verir.
2. Elektrikli araçları, kullandıkları kaynağa göre sınıflandırır.

Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler
1. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder.
2. Elektriğin güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken hususları listeler.
3. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri araştırır ve sunar.

Pillerle Tanışalım
1. Pille çalışan cihazlarda,pillerin pil yatağına uygun yerleştirilmemesi durumunda cihazın çalışmayacağını kavrar.
2. Pillerin(+) ve (-) olmak üzere iki kutbu olduğunu fark eder.
3. Pilin (+) ve (-) kutuplarına bağlantı yapar.
4. Pil atıklarının çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararlarını ifade eder.

Basit Elektrik Devreleri Kuralım
1. Basit bir elektrik devresinin, temel devre elemanlarını (pil, ampul, duy, anahtar, kablo, pil yatağı) tanır ve kullanır.
2. Basit bir elektrik devresi kurar ve çalıştırır.
3. Bir elektrik devresinin hangi durumlarda çalışmayacağını fark eder.
4. Devredeki ampulün istenilen verimde çalışabilmesi için pil ile uyumlu olması gerektiğini fark eder.
5. Çalıştırdığı basit elektrik devresinin resmini çizer.
6. Verilen çeşitli devre resimlerini inceleyerek, devrenin kurulduğundaçalışıp çalışmayacağını tahmin eder ve sebebini açıklar.
7. Basit bir elektrik devresinin kullanıldığı bir sistem tasarlar ve çalıştırır.

7.Ünite Değerlendirme Testi

Yaşamımızda Elektrik

Basit Elektrik Devreleri

Devre Elemanları

 Evdeki Elektrik Sistemleri

 Yaşamımızda Elektrik Ünite Testi 1

 Yaşamımızda Elektrik Ünite Testi 2