6.Ünite Canlılar Dünyasını Gezelim,Tanıyalım

6.Ünite Canlılar Dünyasını Gezelim,Tanıyalım.
Çevremizdeki Varlıklar
1. Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verir.
2. Bir varlığın canlı ya da cansız olduğuna sorgulayarak karar verir.
3. Bitki ve hayvanları canlılık özellikleri açısından karşılaştırır.
4. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların olup olmadığını tartışır.
5. Mikroskop kullanarak gözle görülemeyecek kadar küçük bazı canlıları gözlemler.
6. Uyku halindeki canlı varlıkların uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterdiği çıkarımını yapar.

Yaşadığımız Çevre
1.Çevresinde farklı tipte yaşam alanları olduğunu keşfeder.
2. Bir yaşam alanında bulunabilecek canlıları tahmin eder.
3. Çevresinde bir yaşam alanındaki canlıları ve bu canlıların içinde bulunduğu şartları gözlemler ve kaydeder.
4. Yaşam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımını yapar.
5. Yakın çevresindeki kirliliği fark eder ve bu kirliliğe neden olan maddeleri listeler.
6. Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliştirir.
7. Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok faaliyete gönüllü olarak katılır.
8. Çevreyi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazanır.
9. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir.

6.Ünite Değerlendirme Testi

 Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

İnsan ve Çevre İlişkisi

 Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Testi 1

 Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Testi 2

 Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Testi 3

 Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Testi 4

 Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Testi 5

 Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Testi 6