5.Ünite Gezegenimiz Dünya

5.Ünite Gezegenimiz Dünya
Dünya’mızı Tanıyalım
1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder.
2. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini gösteren örnekler verir.
3. Geçmişte, insanların Dünya’nın şekliyle ilgili çeşitli görüşlere sahip olduklarının farkına varır.

Dünya’nın yapısında bulunan maddeler ve bu maddelerin önemi
1. Karalar, sular ve bunları saran hava tabakasının Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarını oluşturduğunu fark eder.
2. Dünya yüzeyinde kara ve suların kapladığı alanları karşılaştırır.
3. Dünya’daki karaların taş küre (yer kabuğu), suların su küre ve bunları çevreleyen havanın hava küre adı verilen bilimsel bir modelle temsil edildiğini ifade eder.
4. Dünya yüzeyinin derinliklerindeki katmanları temsil eden ateş küre ve ağır kürenin (çekirdek) belirgin özelliklerini ifade eder.
5. Dünya’nın yapısındaki katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır.
6. Dünya’nın katmanlarını gösteren kendine özgü bir model oluşturur ve sunar.

Dünya’ Mızın Yapısında Neler Var?
1. Karaların kayaçlardan oluştuğunu ifade eder.
2. Kayaçların minerallerden oluştuğunu bilir.
3. Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçları maden olarak tanımlar.
4. Mineral, kayaç ve maden arasında ilişki kurar..
5. Toprağın nasıl oluştuğunu açıklar.
6. Erozyonla toprak kaybı arasında ilişki kurar.
7. Hava, toprak ve suyun yaşam için öneminin bilincine varır.
8. Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemleri araştırır ve sunar.

 5.Ünite Değerlendirme Testi

Dünya Dönüyor

Dünyamızın Hareketleri

 Gezegenimiz Dünya

 Gezegenimiz Dünya Ünite Testi 1

 Gezegenimiz Dünya Ünite Testi 2

 Gezegenimiz Dünya Ünite Testi 3

 Gezegenimiz Dünya Ünite Testi 4

 Gezegenimiz Dünya Ünite Testi 5

 Gezegenimiz Dünya Ünite Testi 6