3.Ünite Kuvvet Ve Hareket

3.Ünite Kuvvet Ve Hareket
Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim
1. Hareket eden varlıklara çevrelerinden örnekler verir.
2. Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder.
3. Varlıkları hareket özelliklerine(yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırır.

Cisimleri hareket ettirme ve durdurma
1. Cisimleri iterek veya çekerek nasıl hareket ettirebileceğini gösteren bir deney önerir.
2. .Cisimleri iterek veya çekerek hareket ettirebileceğini gösteren bir deney yapar.
3. Bir cismi iterek veya çekerek harekete geçirebileceği sonucunu çıkarır.
4. Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği sonucunu çıkarır.
5. Hareket eden bazı cisimleri durdurmanın tehlikeli olabileceğini fark eder.
6. Kuvveti “itme veya çekme” kelimeleri ile tanımlar.

Kuvvet Cisimlerin Hareketini Ve Şeklini Etkiler
1. Gözlemlerine dayanarak bir cisim eğer hızlanıyor, yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa ona bir kuvvet uygulandığı çıkarımını yapar.
2. Bir cisme kuvvet uyguladığında kuvvetin cisim üzerinde bazen şekil değişikliği yapabileceğini deneylerle gösterir.
3. Cisimlere kuvvet uyguladığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğünü, bazılarının ise dönmeyip şekil değişikliğine uğradığını deneylerle gösterir.
4. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.

3.Ünite Değerlendirme Testi

Hareketli Varlıklar

 Kuvvetin Etkileri

Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

Mıknatıslar

 Kuvvet Ve Hareket Ünite Değerlendirme Testi 1

 Kuvvet Ve Hareket Ünite Değerlendirme Testi 2

 Kuvvet Ve Hareket Ünite Değerlendirme Testi 3

 Kuvvet Ve Hareket Ünite Değerlendirme Testi 4

 Kuvvet Ve Hareket Ünite Değerlendirme Testi 5

 Kuvvet Ve Hareket Ünite Değerlendirme Testi 6