2. Ünite Maddeyi Tanıyalım

2. Ünite Maddeyi Tanıyalım
Maddenin Özellikleri
1. Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler.
2. Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır.
3. Varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik olabileceğinin farkına varır.
4. Anlaşmazlık hâlinde bilimin önemini kavrar; Atatürk’ün akıl ve bilim ile sorunlara nasıl yaklaştığını açıklar.
5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır.
6. Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder.
7. Maddeleri suda yüzme – suda batma, ıslanma – kuru kalma, su çekme – çekmeme özelliklerine göre sınıflandırır.
8. Maddelerin özellikleri ile gündelik hayatta kullanım alanları arasında ilişki kurar.
9. Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder.

Maddenin Halleri
1. Katıların belirli bir şekli olduğunu fark eder.
2. Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını farkına varır.
3. Küçük taneli katıların sıvılara benzer davrandığını fark eder.
4. Havanın varlığını nasıl fark edebileceğini açıklar.
5. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını gösteren deney tasarlar.
6. Gazların, çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini gösteren deney tasarlar.
7. Maddeleri, katı, sıvı ve gaz hâllerine göre sınıflandırır.
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
1. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer; g ve kg cinsinden ifade eder.
2. Gazların kütlesinin olduğunu göstermek için deney tasarlar.
3. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir.
4. Sıvıların hacimlerini ölçüp L ve mL cinsinden belirtir.
5. Hacim birimlerini (L-mL/mL-L) birbirine çevirir.
6. Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer.
7. Ölçü birimlerinde uluslar arası sistemi kabul etmenin insan ilişkileri ve ticaret açısından önemini açıklar.

Maddenin Değişimi
1. Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder.
2. Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir.
3. Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu, yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisini örnekleriyle açıklar.
4. Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiğini, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin önemini açıklar.

Isı Ve Sıcaklık
1. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder.
2. Sıcak ve soğuk maddelerin teması sırasında meydana gelen sıcaklık değişimlerini gösteren deney tasarlar.
3. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar.
4. Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir.
5. Sıvıların, soğutulduğunda katı hâle dönüştüğünü deneyle gösterir.
6. Sıvıların şekil almasıyla malzemelerin kalıba dökülmesi arasında ilişki kurar.

Saf Madde Ve Karışımlar
1. Birden çok saf maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder.
2. Karışan maddelerin karışma sonunda kimliklerini koruduğunu deneyle gösterir.
3. Bildiği saf ve karışık maddeleri listeler.
4. Bazı maddelerin suda çözündüğünü, bazılarının ise suda çözünmediğini fark eder.
5. Suda çözünen maddenin kaybolmadığını gösteren deney tasarlar.
6. Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar.
8. Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar.

Bazı basit karışımları ayırma yöntemİ
1. Uygun bazı karışımların süzme yöntemiile ayrılabileceğini tahmin eder.
2. Suda çözünen maddelerin süzme yöntemi ile ayrılmayacağını, buharlaştırmanın bir seçenek olduğunu fark eder.
4. Buharlaştırmanın bir ayırma tekniği olduğunu hazır yiyeceklerden örnekler vererek açıklar.
3. Çöplerdeki demirli atıkların ayrılması için yöntem önerir.
5. Suda çözünmeyen maddeler karışımının uygun hâllerde yüzdürülerek ayrılması için yöntem önerir.
6. Suda yüzdürerek ayırmanın temel koşulunu açıklar.

2.Ünite Değerlendirme Testi

Çevremizde Sayısız Madde Var

Maddenin Hâlleri

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

 Maddenin Değişimi

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

Maddeler Doğada Karışık Haldedir

Karışımlar Ayrılabilir mi?

 Maddeyi Tanıyalım Ünite Değerlendirme Testi 1

Maddeyi Tanıyalım Ünite Değerlendirme Testi 2

 Maddeyi Tanıyalım Ünite Değerlendirme Testi 3

 Maddeyi Tanıyalım Ünite Değerlendirme Testi 4

 Maddeyi Tanıyalım Ünite Değerlendirme Testi 5

 Maddeyi Tanıyalım Ünite Değerlendirme Testi 6

 Maddeyi Tanıyalım Ünite Değerlendirme Testi 7