1.Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

1.Ünite Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
Destek Ve Hareket
1.Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskeletin olduğunu belirtir.
2. İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir.
3. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir.
4. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder.
5. İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir.
6. Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir.
7. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar.
8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar.
9. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir.

Soluk Alıp Verme
1. Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir.
2. Soluk alıp-verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.
3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir
4. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır.

Kanın Vücutta Dolaşımı
1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapıve organları belirtir.
2 Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.
3. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir.
4. Kendisinin ve bir başkasının nabzını sayar.
5. Kalbinin sesini dinlemek amacı ile basit bir stetoskop yapar.

Egzersiz Yapalım
1. Gözlemleri sonucunda egzersizin nabza etkisini fark eder (BSB-1).
2. Egzersiz sonucu nabız ile ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar.
3. Gözlemleri sonucunda egzersizin soluk alıp verme sıklığına etkisini fark eder.
4. Gözlem ve araştırmaları sonucunda egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar.
5. Egzersiz dışında nabız ve soluk alıp verme sıklığına etki eden etkenleri belirtir.

1.Ünite Değerlendirme Testi

İskeletin Yapısı ve Görevleri

Kasların Yapısı ve Görevleri

Harekette İskelet-Kas İlişkisi

İskelet ve Kas Sağlığı

Soluk Alıp Verme

Kanın Dolaşımı

Egzersiz Yapalım

 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Testi 1

 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Testi 2

 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Testi 3

 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Testi 4