Türkçe

1.Tema: Birey ve Toplum Değerlendirme Testi
Cümle Oluşturma Konu Testi
Adlar Konu Testi
Eş Anlamlı Sözcükler Konu Testi
Türemiş Sözcükler Konu Testi
1.Tema Birey ve Toplum Değerlendirme Testleri
Eş Anlamlı Kelimeler Testi
Sesteş Sözcükler Testi
2.Tema: Atatürk Değerlendirme Testi
Duygusal ve Abartılı Ögeler Konu Testi
Karşılaştırma Konu Testi
Noktalama İşaretleri Konu Testi
Adların Hâlleri Konu Testi
2.Tema Atatürk Değerlendirme Testi
3.Tema: Hayal Gücü Değerlendirme Testi
Okuduğunu Anlama
Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler
Ön Adlar
Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler
Yazım Kuralları
Eylemler
3.Tema Hayal Gücü Çalışmaları Değerlendirme Testi
4.Tema: Oyun ve Spor Değerlendirme Testi
Eş Sesli Sözcükler
Neden Sonuç Cümlesi
Okuma Anlama
Önem Belirten İfadeler
Sözcükte Anlam
4.Tema Oyun ve Spor Çalışmaları Değerlendirme Testi
5.Tema: Sağlık Ve Çevre Çalışmaları Değerlendirme Testi
Eş Sesli Sözcükler
Noktalama İşaretleri
Sıfatlar
İmla Kuralları
Olayların Oluş Sırası
Gerçek-Hayal ürünü
Türemiş Sözcükler
5.Tema Sağlık Ve Çevre Çalışmaları Değerlendirme Testi
5.Tema Sağlık Ve Çevre Çalışmaları Değerlendirme Testi 2
6. Tema Değerlerimiz Değerlendirme Testi
Ön Adlar (Sıfatlar)
Atasözleri ve Deyimler
Metinde Anlam
Konu – Ana Düşünce – Ana Duygu
Parçada Anlam
Sözcükte Anlam
7.Tema Dünya’mız Ve Uzay Çalışmaları Değerlendirme Testi
Harf ve Hece Bilgisi
Zamirler
Ses Bilgisi
Cümle Bilgisi
Cümlede Anlam
Sözcük ve Hece Bilgisi
8. Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik Çalışmaları Testi
Sıfatlar
Tekil ve Çoğul Adlar
Adıllar
Anlamdaş Sözcükler
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Sesteş Sözcükler