8.Tema Oyun ve Spor

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 9, 12, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 9
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 6, 9, 17, 19, 29
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 9
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 3, 6, 8, 9, 12, 17
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 6, 12
Görsel okuma: 6, 12
Görsel sunu: 1, 3
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 6, 18, 23, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 4
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 8, 15
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 10, 15, 25, 33
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 2, 7, 10, 16, 18
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 12
Görsel okuma: 6
Görsel sunu: 1, 3
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 12, 21
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 1, 9, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 5, 15, 17, 25, 28
Anlam kurma: 1, 2 Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 4, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 6, 11, 13, 14, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 7, 8
Görsel okuma: 6
Görsel sunu: 1, 5, 6, 7
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 5, 7, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 5, 12, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 9
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 7, 12, 18, 19
Anlam kurma: 1 Söz varlığını geliştirme: 3, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 4, 6, 10, 12, 15, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 1, 12
Görsel okuma: 6, 12
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 12, 21
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 1, 9, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 5, 15, 17, 25, 28
Anlam kurma: 1, 2 Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 4, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 6, 11, 13, 14, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 7, 8
Görsel okuma: 6
Görsel sunu: 1, 5, 6, 7
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 5, 7, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 5, 12, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 9
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 7, 12, 18, 19
Anlam kurma: 1 Söz varlığını geliştirme: 3, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 4, 6, 10, 12, 15, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 1, 12
Görsel okuma: 6, 12
Görsel sunu:
8.Tema: Oyun ve Spor Değerlendirme Testi
Eş Sesli Sözcükler
Neden Sonuç Cümlesi
Okuma Anlama
Önem Belirten İfadeler
Sözcükte Anlam
8.Tema Oyun ve Spor Çalışmaları Değerlendirme Testi