7.Tema Değerlerimiz

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 3, 16, 18, 21
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 3, 6, 15, 18
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 3, 5, 16, 18, 27, 29
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 4
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 2, 5, 8, 12, 18
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 6, 11
Görsel okuma: 2, 6
Görsel sunu: 3, 5
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 6, 20, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 9, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 5, 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 6, 13, 16, 18, 21, 27, 30
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 2, 4, 5
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 3
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 6, 12, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 6, 8, 11
Görsel okuma: 6, 10
Görsel sunu: 1, 2, 4, 6
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 3, 4, 6, 27
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 6, 8, 10, 15
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 5, 11, 17, 23, 30, 31
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 7
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 11, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 2
Görsel okuma: 7
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 6, 13, 18, 29
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 4, 6, 7, 18
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 2, 3, 8, 15, 21, 23, 25
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 3, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 9, 13, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 10
Görsel okuma: 7, 12
Görsel sunu: 3
7. Tema Değerlerimiz Değerlendirme Testi
Ön Adlar (Sıfatlar)
Atasözleri ve Deyimler
Metinde Anlam
Konu – Ana Düşünce – Ana Duygu
Parçada Anlam
Sözcükte Anlam