6.Tema Sağlık ve Çevre

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 7, 17, 19, 29
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 13, 14, 17, 18
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 3, 10, 14, 20, 23
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 4, 9
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 12, 14, 15, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 7, 11
Görsel okuma: 6, 9
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 14, 18
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 15, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 19, 22, 23, 26
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 7
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6
Görsel okuma: 7, 9
Görsel sunu: 4, 7
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 4, 7
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 3, 5, 6, 9, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 9, 11, 26, 27, 28, 32
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 7, 10
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 6, 10, 13, 15, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 1, 9
Görsel okuma: 11, 12
Görsel sunu: 5
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 6, 9, 11, 15, 21
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 5, 6
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 11, 21, 26, 30, 33
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 8, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 6, 8, 9, 13, 17, 19, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 1, 11
Görsel okuma: 1, 11, 12
Görsel sunu:
6.Tema: Sağlık Ve Çevre Çalışmaları Değerlendirme Testi
Eş Sesli Sözcükler
Noktalama İşaretleri
Sıfatlar
İmla Kuralları
Olayların Oluş Sırası
Gerçek-Hayal ürünü
Türemiş Sözcükler
6.Tema Sağlık Ve Çevre Çalışmaları Değerlendirme Testi
6.Tema Sağlık Ve Çevre Çalışmaları Değerlendirme Testi 2