4.Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 27
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 7, 9
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 7, 15, 21
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 4, 6, 9,13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4
Görsel okuma:
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma:
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 9, 12, 17, 32
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 2, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 9
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 6, 13, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 8
Görsel okuma: 6, 11
Görsel sunu: 1 , 2, 5, 6
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 11, 21, 23, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 15
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 10, 11, 15, 21, 22, 23
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 10, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 2, 4, 6
Görsel okuma:
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 20, 25, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 15, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 2, 3, 18, 28, 29, 32
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 5, 11, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 8
Görsel okuma: 5, 7
Görsel sunu: 1 , 5, 6, 7
4. Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik Çalışmaları Testi
Sıfatlar
Tekil ve Çoğul Adlar
Adıllar
Anlamdaş Sözcükler
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Sesteş Sözcükler