3.Tema Dünyamız ve Uzay

KAZANIMLAR Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 18, 20, 22, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 18
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 10, 15, 21, 27
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 3, 5, 7
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 5, 10, 13, 19
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4
Görsel okuma: 6, 9
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 15, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 4, 5, 7, 10, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 4
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 4, 24, 30, 31
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 2, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 6, 7, 9, 11
Görsel okuma: 8, 9, 11
Görsel sunu: 1, 2, 5
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 2, 9, 10, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 9
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 3, 6, 14, 18, 23
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 10
Görsel okuma: 6, 12
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 5, 18
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 1, 3, 15
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 7, 8, 13, 21
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 7, 8, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 9, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 10
Görsel okuma: 8, 10
Görsel sunu: 1, 5, 6, 7
3.Tema Dünya’mız Ve Uzay Çalışmaları Değerlendirme Testi
Harf ve Hece Bilgisi
Zamirler
Ses Bilgisi
Cümle Bilgisi
Cümlede Anlam
Sözcük ve Hece Bilgisi