1.Tema Birey ve Toplumu

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 10, 11, 18
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 3, 8, 11
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 7, 9
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1,2, 3, 10, 11, 14, 21, 25
Anlam kurma: 1,2
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 3, 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4
Görsel okuma: 6, 12
Görsel sunu: 1
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 9, 27
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 8, 14, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3, 4
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 4, 6, 8, 20, 21, 24, 25, 33
Anlam kurma: 1,2
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 5, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4
Görsel okuma: 1, 3, 10
Görsel sunu: 1, 2, 5
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 4, 14, 20, 25, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 6, 15
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 9
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1,2, 3, 15, 21, 24, 25, 27, 31
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 4, 5, 7
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1,2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 8, 13
Görsel okuma: 1, 4, 7, 10, 12
Görsel sunu: 4
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 4
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 1, 5, 6, 8, 9, 13, 17
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 13, 21, 25
Anlam kurma: 1, 2
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6
Görsel okuma: 6, 10, 12
Görsel sunu: 1, 2, 5

1.Tema: Birey ve Toplum Değerlendirme Testi

Cümle Oluşturma Konu Testi

Adlar Konu Testi

Eş Anlamlı Sözcükler Konu Testi

Türemiş Sözcükler Konu Testi

1.Tema Birey ve Toplum Değerlendirme Testleri

Eş Anlamlı Kelimeler Testi

Sesteş Sözcükler Testi