Uzunlukları Ölçme

Uzunlukları Ölçme ( 5 Kazanım – 10 Saat )
1. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.
3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
4. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.
5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
Uzunluk ölçüleri etkinlikleri
Uzunluk ölçüleri -1- (Seçme Etkinliği)
Uzunluk ölçüleri -2- (Seçme Etkinliği)
Uzunluk ölçüleri -3- (Toplama Etkinliği)
Uzunluk ölçüleri -4- (Çıkarma Etkinliği)
Uzunluk ölçüleri -5- (Problem Etkinliği)
Uzunluk ölçüleri -6- (Test Etkinliği)