Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ( 4 Kazanım – 12 Saat )
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.
4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Toplama işlemi etkinlikleri
Toplama işlemi -1- (2 Basamaklı Alt Alta Toplama Etkinliği)
Toplama işlemi -2- (3 Basamaklı Alt Alta Toplama Etkinliği)
Toplama işlemi -3- (2 Basamaklı Yan Yana Toplama Etkinliği)
Toplama işlemi -4- (Verilmeyen Toplananı Bulma)
Toplama işlemi -5- (3 Basamaklı Eldeli Toplama Etkinliği)
Toplama işlemi -6- (3 Basamaklı Üçlü Toplama Etkinliği)
Toplama işlemi -7- (3 Basamaklı Verilmeyeni Bulma Etkinliği)
Toplama işlemi -8- (3 Basamaklı Verilmeyeni Bulma Etkinliği)
Toplama işlemi -9- (Toplama İşleminde Verilmeyen Terimi Bulma)
Toplama işlemi -10- (Toplama Problemi Çözme Etkinliği)
Toplama işlemi -11- (Toplama Problemi Çözme Etkinliği)
Toplama işlemi -12- (Toplama İşlemi Test Etkinliği)
Doğru-doğru parçası-ışın (Test Etkinliği)