Kesirler

Kesirler ( 4 Kazanım – 10 Saat )
1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.
2. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.
3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.
4. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.

Ondalık Kesirler

Kesirler ile İlgili Problemler