Doğal Sayılar

Doğal Sayılar ( 9 Kazanım – 15 Saat )
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.
6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.
7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
Doğal sayıları tanıma etkinlikleri
Doğal sayılar -1- (Seçme Etkinliği)
Doğal sayılar -2- (Eşleştirme Etkinliği)
Doğal sayılar -3- (Eşleştirme Etkinliği)
Doğal sayılar -4- (Seçme Etkinliği)
Doğal sayılar -5- (Seçme Etkinliği)
Doğal sayılar -6- (Seçme Etkinliği)
Doğal sayılar -7- (Seçme Etkinliği)
Doğal sayılar -8- (Seçme Etkinliği)
Doğal sayılar -9- (Test Etkinliği)
Romen rakamları -1- (Seçme Etkinliği)
Romen rakamları -2- (Seçme Etkinliği)