Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ( 4 Kazanım – 12 Saat )
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
2 İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.
3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Çıkarma işlemi etkinlikleri
Çıkarma işlemi -1- (İki Basamaklı Çıkarma İşlemi)
Çıkarma işlemi -2- (Onluk Bozmadan Çıkarma İşlemi)
Çıkarma işlemi -3- (Yan Yana Zihinden Çıkarma İşlemi)
Çıkarma işlemi -4- (Verilmeyen Çıkanı BulmaEtkinliği)
Çıkarma işlemi -5- (Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi)
Çıkarma işlemi -6- (Verilmeyen Çıkanı Bulma Etkinliği)
Çıkarma işlemi -7- (Verilmeyen Eksileni Bulma Etkinliği)
Çıkarma işlemi -8- (Çıkarma İşleminde Verilmeyeni Bulma)
Çıkarma işlemi -9- (Problem Çözme Etkinliği)
Çıkarma işlemi -10- (Problem Çözme Etkinliği)
Çıkarma işlemi -11- (Test Çözme Etkinliği)