Çevre

Çevre ( 3 Kazanım – 5 Saat )
1.Nesnelerin çevrelerini belirler.
2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.
3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

Çevre