Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi ( 5 Kazanım – 14 Saat )
1. Çarpım tablosunu oluşturur.
2. Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.
3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Çarpma işlemi etkinlikleri
Çarpım tablosu -1- (2 İle Çarpma Etkinliği)
Çarpım tablosu -2- (3 İle Çarpma Etkinliği)
Çarpım tablosu -3- (4 İle Çarpma Etkinliği)
Çarpım tablosu -4- (5 İle Çarpma Etkinliği)
Çarpım tablosu -5- (6 İle Çarpma Etkinliği)
Çarpım tablosu -6- (7 İle Çarpma Etkinliği)
Çarpım tablosu -7- (8 İle Çarpma Etkinliği)
Çarpım tablosu -8- (9 İle Çarpma Etkinliği)
Çarpım tablosu -9- (10 İle Çarpma Etkinliği)
Çarpım tablosu -10- (Karışık Çarpma Etkinliği)
Çarpma işlemi -1- (Alt Alta Çarpma Etkinliği)
Çarpma işlemi -2- (Alt Alta Çarpma Etkinliği)
Çarpma işlemi -3- (Alt Alta Çarpma Etkinliği)
Çarpma işlemi -4- (Alt Alta Çarpma Etkinliği)
Çarpma işlemi -5- (Alt Alta Çarpma Etkinliği)
Çarpma işlemi -6- (Alt Alta Çarpma Etkinliği)
Çarpma işlemi -7- (Verilmeyen Çarpanı Bulma)
Çarpma işlemi -8- (Problem Çözme Etkinliği)
Çarpma işlemi -9- (Problem Çözme Etkinliği)
Çarpma işlemi -10- (Test Çözme Etkinliği)