7.Ünite Gezegenimizi Tanıyalım

7.Ünite Gezegenimizi Tanıyalım
1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder.
2. Dünya yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını ve etrafımızı saran bir hava tabakasının bulunduğunu kavrar.
3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.

7.Ünite Gezegenimizi Tanıyalım Testi

Ünite Değerlendirme Testi