6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar

6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar
1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlükyaşamdaki önemini açıklar.
2. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır
3. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır.
4. Elektriğin can ve mal güvenliği bakımındangüvenli kullanımına ilişkin yapılması gerekenleri araştırır ve elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları kavrar

 6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar Testi

Ünite Değerlendirme Testi