5.Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk

5.Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk
1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
2. Yaşadığı çevreyi tanırve bu ortamların temizliğinde aktif görev alır.
3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
4. Doğal çevrenin canlılar için önemini kavrar ve doğal çevreyi korumak için tedbirler alır.
5. Elektrik ve su gibi kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini kavrar ve bu kaynakların kullanımında tasarruflu davranır.
6. Sağlıklı yaşam için gerekli olan durumların önemini kavrar ve günlük yaşamındauygular.

 5.Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk Testi

 Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

Ben ve Çevrem

Doğal ve Yapay Çevre

Ünite Değerlendirme Testi

 Bilinçli Tüketici Testi

Sağlıklı Yaşam Testi