4.Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler

4.Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler
1. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.
2.Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
3.Ses şiddetinin işitme için belirleyici olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
4. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi kavrar.
5. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini kavrar.
6. Her sesin bir kaynağı olduğuve sesin her yönde yayıldığı sonucunu çıkarır.
7.Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.
8. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp-uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.

4.Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler Testi

Nasıl Görürüz?

 Işık Kaynakları

Sesin Şiddeti ve İşitme

Ses Kaynakları

Ses Kirliliği

Ünite Değerlendirme Testi