3.Ünite Maddeyi Tanıyalım

3.Ünite Maddeyi Tanıyalım
1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
2. Bazı maddelere dokunma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini fark eder.
3. Bireysel olarak ya da gruplar hâlinde maddelerle çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
4. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.

 3.Ünite Maddeyi Tanıyalım Testi

 3.Ünite Maddeyi Tanıyalım Testi 2

 Maddeyi Niteleyen Özellikler

Maddenin Halleri

 Ünite Değerlendirme Testi