1.Ünite Beş Duyumuz

1.Ünite Beş Duyumuz
1. Duyu organlarını tanır.
2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar.
1.Ünite Değerlendirme Testi
1.Ünite Değerlendirme Testi 2
Görme Duyumuz
İşitme Duyumuz
Tatma Duyumuz
Koklama Duyumuz
Dokunma Duyumuz
Duyu Organlarımızın Sağlığı
Ünite Değerlendirme Testi