7.Sınıf Anlam Bilgisi

Anlam Bilgisi

Online Çöz

1.”Ayna” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) Aynadan yansıyan ışık gözümü kamaştırdı.
B) Elimden düşen ayna bir anda kırıldı.
C)Öğretmen herkes birbirinin aynasıdır diyordu.
D) Küçük kız aynanın karşısında saçını taradı.
2.”Örtmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Masaya örtülen yeni örtü çok yakıştı.
B) Yapılan hataları örtmede ustaydı.
C) Üşüyünce üzerine bir battaniye örttü.
D)Tozlanmasın diye her şeyin üstünü örttü.
3.   1. Küplere binmek -> öfke
2. iki dirhem bir çekirdek -» zayıflık
3. Etekleri zil çalmak        – > sevinmek
4. Eli ayağı dolaşmak       – > şaşırma
Yukarıda deyimler ve açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) 1            B) 2
C) 3           D) 4
4.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anla-mıyla kullanılmamış bir sözcük vardır?
A) Bu ayakkabının topuğu yine kırıldı.
B) Kedinin dili susuzluktan dışarı sarkmıştı.
C)Çocuğun yatağındaki parmaklıkları kaldırdık.
D) Dişleri körelmiş testereyi çöpe attık.
5.”Hayat bir oyuna benzer. Önemli olan onun
uzunluğu, kısalığı değil ”
Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıda-kilerden hangisiyle sürdürülemez?
A) iyi oynanıp oynanmadığıdır.
B) oyunu sergilemekteki hünerdir.
C)oyuncunun güzel olmasıdır.
D)son perdenin nasıl kapandığıdır.

 

 

6.I. yüzünüze
II. arkanızdan
III. söyler
IV. kusurunuzu
V. söylemeyen
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda “kusurunuzu” söz¬cüğü hangi sözcükten önce gelir?
A) söyler
B) arkanızdan
C)yüzünüze
D) söylemeyen

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “birine karşı duyulan güvensizlik” anlamı vardır?
A) Sağlam ayakkabıya benzemiyordu.
B) Ne yere bakan, ne yürek yakandır o.
C) Karda yürür de izini belli etmez.
D) Adamı suya götürür, susuz getirir.

8.”Düşünen her insan vardır. Fakat, her düşünen insan varlığının farkında olmayabilir.”
Bu cümlede anlatılmak istenen düşünce nedir?
A) Düşünen insanlar varlğının farkında olan insanlardır.
B)Var olan bütün insanlar düşündüğünün farkına varamayabilir.
C) Düşünen bütün insanlar aynı zamanda var olduğunu da bilir.
D) Düşünen her insan varlığının farkına varamayabilir.

9.”Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyandırınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen öğütlerden biri değildir?
A) Bilgisizliğinin farkında olanlara yardım etmek gerekir.
B) Arkasından gittiğin kişi bilgili olduğunu bilen biri olmalıdır.
C)Hem bilmeyip hem bunun farkında olmayanları uyarmalıyız.
D)Bilmediğnin farkında olmayanlardan kaçınmalıyız.

10. “Sen her şeyini ilme vermezsen, ilim de sana her şeyini vermez” Bu cümlede asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Bedelini ödemeden ilme sahip olamayız.
B) llimsiz hiç bir şey olmaz.
C)ilim, insana doğru yolu gösterir.
D) ilim, biraz çalışmayla elde edilebilir.

11. Baudelair’e nerede yaşamak istiyorsun? dediklerinde “Bu dünyanın dışında olsun da, nerede olursa olur”demiş.
Baudelair’e için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ortamdan canı sıkıldığı
B) Başka bir yerde yaşamak istediği
C)Hiç bir yerde yaşamak istemediği
D) Yaşadığı hayatı sevmediği

12. “Şiirin büyüsü ve sesinin ılıklığı, sevenlerini bir araya getirir ve unutulmaz arkadaşlıklar, vazgeçilmez dostluklar tesis edermiş.”
Yukarıdaki  cümleye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirin insanı etkileyen bir özelliği vardır.
B) Şiir unutulmaz arkadaşlıklar sağlar.
C) Dostlukların tazelenmesini sağlar.
D) Şiir, sevenlerini bir araya getirir.

13. Doğu’nun övgüye değer yapıtlarından Kelile ve Dimne’den şöyle bir öykücükle karşılaşırız: “Bir kadın evinde gelincik besler. Bu kadın günün birinde bebeğini beşikte uyur bırakarak bir şey sormak için komşusuna gider. Orada biraz oyalanır. Geri döndüğünde evin kapısını açar açmaz karşısına gelincik çıkar. Kadın hayvanın ağzındaki kanı görünce eline geçirdiği kalın bir değnekle gelinciği duvarın köşesine sıkıştırır, vura vura öldürür. Kadın bunu bebeğin gelincik tarafından parçalandığını sanarak yapmıştır. Şaşkınlık ve korku içindedir. Bir anda çocuğun yattığı odaya gider. Bir de bakar ki bebek beşikte gülümsemekte, beşiğin yanında kanlar içinde bir engerek yılanının ölüsü duruyor… Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Acele eden insanlar ecelle er geç tanışırlar.
B) Hayvanlara fazla güvenmemek gerekir.
C) insanlar bilmedikleri konularda etraflarından bilgi olmayı öğrenmelidir.
D) Bir işte araştırmadan karar vermek, üzüleceğimiz sonuçlar doğurabilir.

14.     I. Nereye?
II. Cambaza gitmiyor musun?
III. Herkes gidiyor, kasabaya böylesi gelmemiş.
IV. Şöyle bir gezineyim, dedim.
V. Hiç niyetim yok.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmalarda sıralama nasıl olmalıdır?
A) I, IV, II, V, III
B) II, V, I, III, IV
C)lll, IV, II, V, I
D)IV, II, I, III, V

15. Benim işim-gücüm kendimi incelemek: Yapacak başka işim de yok zâten. Bakıyorum da öyle çü¬rük taraflarım var ki, söylemeye zor varıyor dilim. Sağlam, oturaklı neyim var? Her an sendeleyip düşebilirm. Gözlerim bir şöyle görüyor, bir böyle, açken başka adamım sanki, yemekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, hava da güzelse kötü kişi değilim; ama bir nasır canımı yakmaya görsün, asık suratlı, aksi, yanına yaklaşılmaz bir adam olurum.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yazarın yapacak işi olmadığından işi gücü kendini incelemektir.
B) Yazar kendi hâl ve davranışlarından memnun değildir.
C) İnsanlar açken başka, tokken başka kişilik özellikleri gösterirler.
D)Çevresel faktörler yazarın davarınışını etkilemektedir.


16. (I) Dedem yemekten sonra, ocağın sol yanındaki köşede minderine kurulur, gümüş tabakasını çıkarır, itina ile tütününü sarardı. (II) Sigarasını ocaktaki bir köz parçasından tutuşturur ve büyük bir keyifle dumanı burnuna doğru savururdu. (III) Bu sırada anneannem “elmalık”tan kahve takımlarını indirirdi. (IV) Başkasının pişirdiği kahveyi içmezdi dedem.
Yukarıdaki paragraftaki cümlelerin hangisinde gözleme yer verilmemiştir?
A) IV
B) III
C) II
D) I

 


17.I. Hiç fare olur mu bunlar, kızım, tavşan.
II. Teyzeciğim, satıyor musun bunları?
III. Fare mi bunlar teyze?
IV. Satıyorum kızım, istersen kafesi de al.
Yukarıdaki verilen cümleler karşılıklı konuşma haline getirilmek istense sıralama nasıl olmalıdır?
A) I, II, III ,IV
C) II, III, I, IV
B) III, I, II, IV
D) II, IV, III, I

18. Her şeyde bir değişiklik göreceksin Doğa dünden daha iyi Çocuklar dünden daha güzel olacak Yarın gene sabah olacak.
Şairin ruh hali için aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Ümitli
C) İyimser
B) Heyecanlı
D) Mutlu

19. Bir gün kadının biri Kanuni’ye müracaat ederek evinin soyulduğunu söyler ve hırsızın yakalanmasını ister. Padişah: “Bre kadın bu nasıl uyku ki evin soyuluyor da haberin olmuyor” deyince kadın gayet rahat bir şekilde şöyle cevap verir: “Biz sizi uyanık biliyorduk, onun için bu kadar derin uyuduk.”
Yukarıdaki parçadan çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdarecilerin büyük sorumluluğu olduğu
B) Padişahların gece uyumaması gerektiği
C) Soygunun çok önemli bir olay olduğu
D) idarecilerin uyumayıp çalışması gerektiği.

20. Bir ülkenin en önemli kültür davası, hiç şüphesiz, dil davasıdır. O, bütün davaların başında gelir. Onu halletmedikçe, kültürle ilgili diğer meselele¬ri çözmeye imkân yoktur. Çünkü düşünce ve duyguları nesilden nesile, insandan insana aktarma aracı olan dil, her türlü kültür çalışmasının birinci basamağını oluşturur. İnsanoğlu dil vasıtasıyla ilişki kurar. Milli ve sosyal dayanışma, dil ile olur.
Parçada dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bir iletişim aracı olduğuna
B) Kültürün temel taşı olduğuna
C) İnsanların dile dayalı olarak düşündüğüne
D) İnsanlara destek olma fırsatı verdiğine

7.Sınıf Edebiyat Bilgisi

Edebiyat Bilgisi

Online Çöz

Geçen ay, yıllık iznimi kullanmak için Side’ye gittim, yoğun geçen bir iş yılının sıkıntısını üzerimden atmak için ideal bir mekân. Gazetecilik gerçekten çok zor bir meslek. Bir de benim gibi köşesinde toplum dertlerine bir nevi doktor, avukat gibi çare bulmak, yol göstermek zorunda olan bir köşe yazarı olsanız. Bu noktada tatilde bile rahat olmazsınız. Öyleki çarşıda, pazarda dolaşırken sizi tanıyan ve sizden yardım bekleyen insanların istekleri sizi bulur. O zaman benim durumumda olan inşaların ne kadar zor bir işle uğraştığı anlaşılır.

1.Yukarıdaki parça, hangi tür yazıdan alınmış olabilir?
A) Sohbet
B) Deneme
C) Hikâye
D) Makale

Ve otların arasından kıvranan, atılan, bükülen, avlanan, yavrularını emziren hayvanları ve cins kuşları gördüler. Coşkun dereleri, ağır başlı büyük nehirleri, köpüre köpüre akan selleri, dumanlı dağ başlarını, yeşil ovaları, sararmış tarlaları gördüler.
2.Parçada kişileştirilen varlık hangisidir?
A) Kuşlar
B) Nehirler
C) Dağlar
D) Tarlalar


3.Kurdun biri, boğazına tasma bağlanmış semiz bir köpek görmüş.
Seni böyle kim bağlayıp besledi? diye sormuş. Köpek:
Avcının biri, demiş. Bunun üzerine kurt:
Dilerim, hiçbir kurt bu hale düşmesin! Böyle ağır bir tasma taşımaktansa, açlık iyidir, demiş.
Yukarıdaki parçanın yazı türü nedir?
A) Fabl
B) Hikâye
C) Ninni
D) Masal

4.Sevda nedir bilmeyen gönüllerdeki kışı İlkbahara çevirir o sıcacık bakışı, Bir kere görenlere binlerce ilham verir Saçlarını çözüp de omzundan bırakışı.
Yukarıdaki dörtlük, konusuna göre hangi şiir çeşidine girer?
A) Lirik
B) Didaktik
C) Epik
D) Pastoral


5.Aşağıdaki eserlerden hangisi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir romanıdır?
A) Sinekli Bakkal
B) Fatih-Harbiye
C) Mai ve Siyah
D) Kiralık Konak

6. Dağıldı birdenbire Alnına düşen saçlar. Birdenbire toprakta bir şeyler kımıldadı. Bir şeyler konuşuyor Karanlıkta ağaçlar
Şiirde kişileştirilen varlık hangisidir?
A) Toprak
B) Saç
C) Ağaçlar
D) Alın

7. Mardin’in yaz gecelerini, dam sefalarını biraz ben de yaşadım. Akşam olunca tatlı, baştan çıkarıcı bir meltem eser, yıldızlar yere bir karış yaklaşır, gece genişler ve gökyüzü bol ışıklı bir denizi andırır. Ve bütün ahali, çoluk çocuk damlardadır. Geceye ve yıldız şavklarına müzikler, gülüşmeler, çocuk çığlıkları karışır. Bir denizi andıran gökyüzünün, gökten fışkıran yıldızların sizi yavaş yavaş semaya doğru çektiğini sanırsınız.
Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Abartma
D) Konuşturma (intak)

8. I. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.
Yukarıdaki dizelerde “ölüm” benzeyen, “gemi” kendisine benzetilendir. Benzeyenin en yoğun hissedildiği dize aşağıdakilerin hangi-sindedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

9. Savaş meydanlarını, kahramanlıkları anlatan şiirler, hangi tür şiirlerdir?
A) Epik
B) Lirik
C) Didaktik
D) Pastoral

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, deneme türünün tanımı yapılmıştır?
A) Bir fikri açıklayıp ispatlamak amacını güden yazılardır.
B) Gazetelerin belli sütunlarında günlük konuların ele alındığı yazılardır.
C) Çeşitli konularda, fikirlerin iddiasızca ileri sürüldüğü yazılardır.
D) Temel konularda, ciddi bir üslupla yazılan yazılardır.

 

11. Yıllar, bir film şeridi gibi, gözlerimin önünden hızla geçti. Annemin söylediği ninniler, baba
mm ilk nasihati, öğretmenimin ilk dersi hâlâ dalından yeni koparılmış al kirazlar gibi hatırımda…
Okumayı ilk öğrendiğim günden beri elimden bırakmadığım kitaplarım. Benim sevgililerim, can dostlarım. İyiliklerini başa kakmayan sessiz bilginler…
Yukarıdaki parçanın yazı türü nedir?
A) Masal
B) Fıkra
C) Anı
D) Gezi Yazısı

12. Gölge dağlar, ışık dağlar Ki kanatsız çıkılamaz Kanatlar söylesin, dinle; Akarsular söylesin, yaz!
Yukarıdaki dörtlükte hangi varlıklar kişileşti-rilmiştir?
A) Dağ-Kanat
B) Gölge-lşık
C) Kanat-Akarsu
D) Işık-Dağ

13. …Şimdi İskenderun Körfezi loşluk, gölge, duman içinde idi. Üç tarafı yüksek dağlarla örtülü, göle benzeyen kapanık deniz girintilerine özgü bir kuytuluk, karanlık ve durgunluk… Gündüz ki sıcağın buğusu, rüzgâr esmez olunca, suyun üzerine çökmüştü…
Yukarıdaki parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Anı
B) Sohbet
C) Gezi Yazısı
D) Makale

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Roman, belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır.
B) Hikayede olaylar genelde yüzeyseldir
C) Masallarda olaylar tamamen hayal ürünüdür, yer ve zaman belli değildir.
D) Deneme yazarı görüşlerini aktarırken edebi bir dil kullanır.

15. Tahsildar çıkmış da köyleri gezer Elinde kamçısı, fakiri ezer Yorganı, döşeği mezatta gezer Hasırdan serilir çulumuz bizim
Yukarıdaki dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer?
A) Lirik
B) Satirik
C) Epik
D) Didaktik


16. Ey hatırası içimde yemin kadar büyük. Ey bahçesinin hoş günlere açık kapısı Hâlâ rüyalarıma giren ilk göz ağrısı Çocuk alınlarda duyulan sıcak öpücük.
Dörtlüğün altı çizili kısımlarında ne tür kafiye kullanılmıştır?
A) Tam
B) Cinaslı
C) Yarım
D) Zengin

17. Arkadaşını iyi tanı
Arkadaştır tanıtan insanı! Kitabın gibi arkadaşın da, Değişip gider hayat boyunca İkisini de iyi seçmeli; Yer tutacaktır çünkü izleri
Şiirin konusuna göre türü nedir?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Epik


18. İstanbul’da doğan Selim İleri, ortaokulu Galatasaray’da okuyup Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, bir süre Hukuk Fakültesine devam etti. Prof. Hasan Hüsnü lleri’nin oğlu olan romancı, istanbul’un eski töreli hayatını yaşayan çevrelerde yetişti. Eserleri, çocukluk ve ilk gençlik çağlarına özleyişle doludur.
Paragrafın yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobiyografi
B) Bibliyografya
C) Biyografi
D) Anı

19. Ey güzel yuva, biz öksüzler sende, Analı babalı çocuklar olduk; Bir şefkat havası eser bahçende, Kaybolmuş bir sevgi cenneti bulduk.
Yukarıdaki dörtlüğün kafiye şeması hangisidir?
A) a B) a
b b
a c
b b
C) a D) a
b b
b c
a d

20. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmış tır?
A) Otlakçı
B) Falaka
C) Semaver
D) Sinekli Bakkal

7.Sınıf Türkçe Ses Bilgisi

Ses Bilgisi

Online Çöz

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses türemesi olmuştur?
A) Geleceği seninle düşünmüştüm.
B) Şehre geldiğimde önce onu gördüm.
C) 0 benim biricik kızımdı.
D) Ufka bakarak zaman geçiriyordu.

2.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
A) Boyacı
B) İzlenim
C) Masör
D) Önce

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün aldığı ekten dolayı daralma olmuştur?
A) Ne olursa olsun yine eve döneceksin.
B) Yıllardan beri o günü bekliyorum.
C) Ben bir garip aşk bestesiyim.
D) Yarim sevgini sadece bana sakla.

4.Rüzgârında savruluyor dizelere sözlerim Ateşlere batmış, ilkinden beri yüreğim Bilerek mi bilmiyorum, kalbimi közlerim Yaşattığın şiirlerde bakar sana gözlerim Ruhum kanatlandığından mıdır? Özler yeri yüreğim Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz düşmesi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü daralması

5.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek gelirse yumuşama olmaz?
A) Ziyafet
B) Ağaç
C) Gömlek
D) Kitap

6.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “büyük ünlü uyumuna” uymaz?
A) İstanbullu
B) Nevşehirli
C) Hataylı
D) Antalyalı

7.Ulucami avlusunda çocuklar,
Yalvaran gözlerle etrafa baka baka,
Açıyorlar küçük, esmer avuçlarını
Emmilerim Sadaka! Emmilerim Sadaka!
Yukarıda numaralandırılmış dizelerin hangisinde ulama yapılabilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV


8.”Dilin, en küçük temel birimine ses de
nir.” Ses’in tarifini tam olarak yapabilmek için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi konulmalıdır?
A) Parçalanmayan
B) Kendi başına ifade edilmeyen
C) Yazıdaki
D) Kendi başına söylenmeyen

 

9. Çamı bitmiş, kavağı azalmış,
Gamla örtülü bayırlar, çıplak değil. Yedi ay kıştan sonra, Yeşeren senin yaşamandır Yaprak değil.
Şiirde hangi ses olayları vardır?
A) Ünsüz yumuşaması-ünsüz benzeşmesi
B) Kaynaşma-ünsüz yumuşaması
C) Ulama-ünlü düşmesi
D) Ünsüz benzeşmesi-ulama

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A) Bu yaz bir arı kovanı almıştım.
B) Pireye kızıp yorgan yakmaya kalkmış.
C) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
D) Yarayı pansuman edip sarmışlardı.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Köyden biri geldi taburumuza,
B) Meğer söz verilmiş o çocuğa,
C) Gece niyet tutup baktım yıldıza,
D) Artık söyle, o iş olmasın, anne!

12. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Yukarıdaki şiirde hece düşmesine örnek kaç sözcük vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

13. “Bazı sözcüklerde, türeme sırasında ses düş-düşmesi meydana gelebilir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde bu kuralın örneği vardır?
A) Bu kitabı çok beğeneceğini düşünüyorum.
B) Bu görüşlere kimsenin katılmadığını biliyor.
C) Kapıdan girince bütün gözler ona çevrildi.
D) Buluşmaya geç gelmeyi yine basardın.


14. Gün bitti. Ağaçta neşe söndü. Yaprak ateş oldu, kuş da yakut. Yukarıdaki mısralarda hangi ses olayı görülmektedir?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ses düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ses türemesi

15. I. Çırpınarak dalgalanır kanadın,
II. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın
Gölgende can vermek ister evladın
Bir kalendir her bir Türk’ün kucağı.
Yukarıdaki dörtlüğün kaçıncı dizesinde ulama vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


16. Ah! Birçok şeyler hatırlatan erik ağacı Ve o ilk yolculukla başlıyan hasret, zindan; Atları çıngıraklı arabanın ardından Beyaz, keten mendilimde sallanan ilk acı.
Dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisiyoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Kaynaşma
C) Ulama
D) Ünsüz düşmesi

17. Sallıyarak dallarını kavak Yükseliyor her günkü yerine, Gün doğuyor şehrin üzerine Mavi bir ışıkla ağararak Dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ulama
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz benzeşmesi

18. Aşağıdaki mısraların hangisinde “ünsüz yumuşaması” vardır?
A) Memleketim benim,
B) Ağıdım, sevdam, yiğitliğim,
C) Memleketim benim,
D) Kavgam ve barışım.

19. Aşağıdaki mısraların hangisinde ses düşme sinin olduğu bir sözcük vardır?
A) Kim bilir şimdi nerdesin?
B) Senindir yine akşamlar;
C) Merdivende ayak sesin
D) Rıhtım taşında gölgen var.

20. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?
A) Gözlerimin önünde hep aynı beyaz ev,
B) Bir dağ yamacına kurduğum.
C) Beliren her su kenarında,
D) D)Pembe damlı, yeşil pancurlu, balkonlu.

 

7.Sınıf Türkçe Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozukluğu

Online Çöz

1.”Soğuk hava yerini kar yağışına terk etti.” cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebi¬lir?
A) “Soğuk” sözcüğünden sonra virgül koyarak
B) “Terk etti” yerine “bıraktı” getirerek
C) “Kar” sözcüğü atılarak
D) “Terk etti” yerine “terk edecek” getirerek

2. “Çözümü kitaplarda arıyordu; ama bazen hiçbir işe yaramıyordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yediği çorbaları asla unutamıyordu.
B) Okulda pasta ve portakal suyu verdiler.
C) Amcamı seviyordum, ancak beni hiç aramadı.
D) Çiçek ve kuş seslerinden etkilenmiş.

3. “Evde çalışmalar hızlandırıldı ve yerleşime açıldı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
A) Öge eksikliği
B) Noktalama eksikliği
C) Tamlama yanlışlığı
D) Aynı anlamda sözcük kullanımı

4. “Lütfen çorapsız halıya basmayınız.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki lerden hangisidir?
A) Mantık yanlışlığı
B) Tamlama yanlışlığı
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
D) Öge eksikliği

5. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin yerin¬de kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Onun gelişiyle birlikte bir sessizlik başladı.
B) Toplantıya gelenler, evlerine döndü.
C) Evin arkasında yemyeşil bir bahçe vardı.
D) Lokantada çok sayıda yemek yiyen vardı.

6.”Aydın’da hemen hemen tam bir ay kaldım.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri. aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Genç kadının elinden çantasını çaldılar.
B) Burası daha önceki yerden daha güvenlidir.
C) iki konu arasında küçük de olsa bir ayrıntı var.
D) Kesinlikle yolun uzun sürmediğini sanıyorum.


7.”Yaşımız geliştikçe yardım aşkıyla yanıyor, tutuşuyoruz.” Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) “Tutuşuyoruz” yerine “tutuşuyorum” getirilerek.
B) “Geliştikçe” yerine “ilerledikçe” getirilerek.
C) “Yanıyor” sözcüğünden sonra “ve” getirilerek.
D) “Yaşımız” sözcüğündeki “-mız” eki atılarak.

8.Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Çiçekleri sulamamızı istedi.
B) Dumandan göz gözü görmüyordu.
C) Kamptan erken döneceğine söyledi.
D) Her sabah yürüyüşe çıkardı.

9.”Yapılan son araştırmalara göre uzmanlar, dengeli ve bilinçli beslenme için günde 50 gram lifli besinler almamızı öneriyorlar.”
Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) “Uzmanlar” sözcüğündeki “lar” eki atılarak
B) “Öneriyorlar”yerine “gereklidir” getirilerek
C) “Öneriyorlar” yerine “öneriyor” getirilerek
D) “Besinler” yerine “besin” sözcüğü getirilerek

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Trende yaşlılara yer verilmesi rica olunur.
B) 0 koltuklar hamile bayanlar içindir.
C) Tehlike anında kolu çevirerek kapıyı açınız.
D) Ağrısız kulak delinir, yazısı asılmış.

 


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Koridordan geçerken lütfen gürültü etmeyin.
B) Lütfen olup bitenleri bana da anlatınız.
C) Çöplerin çöpe atılmasını lütfen rica ediyoruz.
D) Lütfen bir bardak su verir misin?

12. Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
A) Bütün arkadaşlar maça gitti.
B) Bahçedeki ağaçlar bu yıl kurudu.
C) Sınavı kesin olarak mutlaka kazanacağım.
D) Bu apartmanlar yeni yapıldı.

13. Bu problemi hiç olmazsa en azından
I          II                 III
bizimle görüşmeliydi.
IV
Cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için numaralanmış sözlerden hangisi atılmalıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV


14. Aşağıdakiierin hangisinden altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ol¬maz?
A) Seninle ilk karşılaşmamızı unutamam.
B) Sınıftaki karşılıklı tartışmamıza son verdik.
C) Ali Bey düzenli, tertipli bir arkadaşı m izdi.
D) İşine benden dahajazla önem veriyordu.

15. “Yer yer üç metreyi bulan kar yağışına rağmen eve ulaştık.” Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) “Yer yer” sözcüğünden sonra virgül getirilerek
B) “Kar yağışına” yerine “kara” getirilerek
C) “Bulan” sözcüğü yerine “geçen” getirilerek
D) “Ulaştık” yerine “vardık” getirilerek

16. “Evde icad edilen depo bizi şaşırttı.” cümlesin¬de hangi sözcük anlatım bozukluğuna yol aç¬maktır?
A) Evde
B) icad edilen
C) Depo
D) Bizi

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Zamanlaman çok yanlış bir vakte denk geldi.
B) Sahip olduğu güçten kuvvet alıyor.
C) Havada tekmeler uçuşuyordu.
D) Annesine mektup yazmış, telefon açmıştı.

18. “Uykusuz yola çıkmayın.” Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilmelidir?
A) “Uykusuz” yerine “uykulu” getirilmeli
B) “Yola” sözcüğü atılmalı
C) “Yola” sözcüğünden sonra virgül getirilmeli
D) “Uykusuz” sözcüğü “yola” sözcüğünden son¬ra getirilmeli

19. “Alkollü araç kullanmayın.” Cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu hangisinde yoktur?
A) Parasız ders verilince, çok sevindi.
B) Babası gelince sevinçten uçtu.
C) 0 kadar işten sonra yorgun derse girmiş.
D) Zincirsiz yola çıkmak tehlikelidir.

20. “Daha önce senin gibi sudan bir nedenle iş yemeğini kimse bozmamıştı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?
A) Ek eksikliği
B) Yanlış deyim kullanımı
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 

7.Sınıf Türkçe Öznel Nesnel Anlatım

Öznel Nesnel Anlatım

Online Çöz

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A) Bu kazağı beğeneceğini hiç zannetmiyorum.
B) Bisiklete binmeyi çok seviyorum.
C) Bir gün 24 saattir.
D) Bence gözlüksüz daha güzel oluyor.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A) Sabahları sıcak süt içmekten çok keyif alıyorum.
B) Atatürk 10 Kasım 1938’ de vefat etmiştir.
C) Satranç, hem düşündüren hem de keyif veren bir oyundur.
D) Haziran ayını okullar kapandığı için hiç sevmezdi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
A) Hayat her zaman güzeldir.
B) Yazarın mükemmel bir anlatımı var.
C) Daha önce bu kadar iyi bir filme gitmemiştim..
D) Yazarın yirmiden fazla öykü kitabı var.

4. .I. Mavi diğer renklerden güzeldir.
II. Şiir, benim yaşam biçimimdir.
III. Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür.
IV. İnsanoğlu yenilikleri çok çabuk kabul ediyor.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri nesneldir?
A) III, IV
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) II, IV

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A) Her insan karanlıktan korkar.
B) “Kibritçi Kız” Andersen Masalları’ndan biridir.
C) Abant Gölü güzelliğiyle herkesi büyüler.
D) Çocukları oldum olası severim.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir?
A) Herkes cumartesi günlerini sever.
B) Çocuklar basamakları hızla çıkıyordu.
C) İlkbahar geldiğinde ağaçlar çiçek açar.
D) Benzinli araçlar hava kirliliğine sebep olur.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?
A) Mevsimlerden en güzeli sonbahardır.
B) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
C) Haftada beş saat Türkçe dersi işliyoruz.
D) Sınıfın en uzun boylu çocuğu Emre’dir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?
A) Bugünkü toplantı oldukça verimliydi
B) İnsanlar sorunlarını konuşarak çözmelidir.
C) Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.
D) Makale yazılarında fikir ispatlama amacı vardır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yardır?
A) Herkesin okuması gereken güzel bir kitaptı.
B) Aileden uzak yaşamak çok zor.
C) Yazarımız romanında köyünden uzakta yaşayan bir insanı anlatmıştır.
D) Kitaplar ayrılıkları değil, kavuşmaları anlatmalı bence.

10. Aşağıdaki cümlelerin nesnel yargı yoktur?
A) Son okuduğum kitap çok güzeldi.
B) Son okuduğum kitap yüz kırk sayfaydı.
C) Son okuduğum kitabı 5 YTL ‘ye aldım.
D) Son okuduğum kitapta beş öykü var.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?
A) Otobüsümüz yarım saat içinde hareket edecek.
B) Az önce sokağın başında kırmızı bir araba duruyordu.
C) İkinci deneme sınavı önümüzdeki hafta yapılacak.
D) Geçen gün izlediğimiz film bundan daha güzeldi.

12. 1)Halide Edip Adıvar Cumhuriyet dönemi’nin önde gelen bayan yazarlarından biridir. 2)Eserlerinde daha çok Kurtuluş Savaşı yılları ve daha sonrasındaki dönemin sosyal olayları anlatılır. 3)Halide Edip Adıvar’ın en güzel eseri ise Sinekli Bakkal’dır. 4)Halide Edip’in romanları olduğu gibi hikâyeleri de vardır.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım yapılmıştır?
A) 1.cümle
B) 2.cümle
C) 3.cümle
D) 4.cümle

13. “ Öznel” bir anlatımın yapıldığı cümle hangisidir?
A) En çok aşk şiirlerini beğenirim.
B) Bazı şiirler şarkı gibi bestelenmiştir.
C) Mısra sonlarındaki ses benzerliğine uyak denir.
D) Didaktik şiir bir şeyler öğretmek amacıyla yazılır.

14. ”Kişisel yargıların belirtildiği cümlelere ‘Öznel Anlatımlı Cümleler’ denir.”tanımı dikkate alındığında aşağıdaki cümlelerden hangisi için öznel anlatımlı cümle diyebiliriz?
A) Kaşağı,Ömer Seyfettin’in bir eseridir.
B) Evimiz yüz metrekaredir.
C) Adamın bakışı beni rahatsız etti.
D) Ay,Dünya’nın uydusudur.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) Gelecek hafta tatile çıkıyoruz.
B) Kızılırmak uzun bir nehirdir.
C) Bu manzara ruhumu dinlendiriyor.
D) Bu şiirin konusu “doğa” dır.

16. .Hangi Seçenekte öznel bir anlatım yoktur?
A) Çok güzel resim yapıyorsun
B) Bugün hava çok sıcak.
C) En güzel içecek çaydır.
D) Paris, Avrupa’da bir kent merkezidir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?
A) Türkü geleneksel edebiyatımızın ürünüdür.
B) Şiirlerini hece ölçüsüyle yazıyor.
C) Son şiir kitabı çok güzeldi.
D) Kitapta karamanlar yöresel ağızlarıyla konuşturulmuş.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır?
A) Annem bana bir fincan kahve veriyor.
B) Felsefe insan ufkunu geliştiren bir alandır.
C) Tez çalışmalarım için hazırlanıyorum.
D) Okullar bu hafta kapanıyor.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?
A) Kar yağdı mı çok güzel bir manzara ortaya çıkar .
B) Yüzünde yaşlanmanın verdiği izler vardı.
C) Yazarın ilk öykü kitabı “Ceviz Oynamaya Geldim Odana” dır.
D) Okullar eylül ayında açılır.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) Gelecek hafta tatile çıkıyoruz.
B) Kızılırmak uzun bir nehirdir.
C) Bu manzara ruhumu dinlendiriyor.
D) Bu şiirin konusu “doğa” dır.

 

7.Sınıf Türkçe Fiil Çatısı

Fiil Çatısı

Online Çöz

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı farklıdır?
A) Evin duvarları yıkıldı.
B) Çocuk bahçede geziniyor.
C) Dedemin dişi çekilmiş.
D) Evin etrafı sarılmış.

2. “Köprüden karşıya geçtim.” cümlesinde fiilin çatısı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Geçişli-Etken
B) Oldurgan-Etken
C) Geçişsiz-Edilgen
D) Geçişsiz-Etken

3. “Az gittik uz gittik.” cümlesinin çatısı aşağıdakilerden hengisi-dir?
A) Etken-geçişsiz
B) Edilgen-oldurgan
C) Işteş-geçişsiz
D) Etken-geçişli

4.Yine uykusuzum sabaha kadar Baharı bekleyen ruhum üşüyor. Mısralarındaki fiilin çatısı hangisidir?
A) Geçişsiz
B) Geçişli
C) Oldurgan
D) Ettirgen

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır?
A) Kuşkulu uyku evin bekçisidir.
B) Topuğundan fazla suya girme.
C) Ağızdan çıkan başa değer.
D) Baş sallamakla kavuk eskimez.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin çatısı özne¬sine göre farklıdır?
A) Elden medet uman aç kalır.
B) El kazanıyla aş kaynamaz.
C) El oğluna güven olmaz.
D) El ayranı ciğer soğutmaz.

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin çatısı nes¬nesine göre farklıdır?
A) Fukaranın tavuğu kıymetli olur.
B) Fukaranın açtığı kuyudan su çıkmaz.
C) Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.
D) Fukara, ekmeği az az yer.

8. “Zenginin malı fakirin çenesini yorar.”cümlesinin çatısı için hangisi söylenebilir?
A) Edilgen-geçişli
B) Işteş-oldurgan
C) Etken-geçişli
D) Dönüşlü-oldurgan


9. Aşağıdaki fiillerden hangisi çatısı bakımından yanlış eşleştirilmiştir?
A) Alıverdi —> etken, geçişli
B) Uyudu -> etken, geçişsiz
C) Bakıştılar -> işteş, geçişli
D) Sinirlendi -> dönüşlü, geçişsiz

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, işi başkasına yaptırmaktadır?
A) Soruyu bildiği için parmağını kaldırdı.
B) Ekmeği doğrarken elini bıçak kesti.
C) Köpek arabanın üzerine saldırdı.
D) Evdeki odunları kırdırdı.

 

11. “Ben onu akan suların önünde daha yavaş ge¬çen bir çiçek gibi duyuyordum” cümlesinin çatı¬sı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Geçişsiz-Edilgen
B) Geçişli-Etken
C) C)Geçişsiz-Etken
D) D)Geçişli-Edilgen

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin çatısı farklıdır?
A) Çul içinde aslan yatar.
B) Haşarı at kendine ziyan verir.
C) Yanlış pazar dostluğu bozar.
D) iflas eden eski defter karıştırır.


13. İçimden, dışımdan ışıkla Yıkandım da geldim; Arındım, takındım, giyindim. Kuşandım da geldim.
Yukarıdaki dizelerde altı çizili fiillerin çatısı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Etken – dönüşlü
B) Edilgen – etken
C) Dönüşlü – etken
D) Dönüşlü – edilgen

14. Bana geldi devran nice buuttan Ve gülüştüm onlarla bir çocuk gibi
Yukarıdaki dizelerde altı çizili fiillerin çatısı için sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söyle¬nebilir?
A) Etken – dönüşlü
B) Edilgen – işteş
C) Etken – işteş
D) Dönüşlü – işteş

15. “Elektrik ampulünü üfleyen çocuklar kaşık ve ça¬talla yemek yerken de zorlandılar.”
Yukarıdaki cümlenin çatı bakımından özellik¬leri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etken – Geçişli
B) Etken – Geçişsiz
C) Etken – Oldurgan
D) Etken – Ettirgen

16. “Yaşlı kadının elleri bir hayli buruşmuştu.”
cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisi¬ne uygundur?
A) Etken fiil
B) Edilgen fiil
C) Geçişli fiil
D) Dönüşlü fiil

17. “Edilgen çatılı yüklemi olan cümlelerde bazen özne bulunmaz.”
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıkla¬maya uygun bir kullanım vardır?
A) Ayakta yolcu taşınmaz.
B) Parkta bisiklete binilmez.
C) Piknikte mangal yakılmaz.
D) Denize çöp atılmaz.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş çatılı bir fiil değildir?
A) Kolu makinaya sıkışmıştı.
B) Atlar ahırda tepişiyordu.
C) Yemeği iki kişiye bölüştürdük.
D) Onunla uzun uzun görüştük.
19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır?

A) Canan, hapur hupur yemek yiyor.
B) Emine, oyuncak bebeğiyle oynuyor.
C) Mustafa, çantayı olduğu gibi boşaltıyor.
D) D)Selis, aynanın karşısına geçmiş süsleniyor.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı değildir?
A) Evimizin su tesisatı yeniden döşeniyor.
B) Ablası Emre’nin üstünü değiştiriyor.
C) Aydın kapı zilini uzun uzun çalıyor.
D) Ayşe Hanım salıncakta Serkan’ı sallıyor.

7.Sınıf Türkçe Sözcükte Yapı

Sözcükte Yapı

Online Çöz

1.Mavi, maviydi gökyüzü
Bulutlar beyaz, beyazdı

 Boşluğu ve üzüntüsü
içinde ne garip yazdı…
Numaralandırılmış mısraların hangisinde türemiş sözcük vardır?
A) I              B) II
C) III             D) IV

2.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş de¬ğildir?
A) Çalışkan
B) Tuzlu
C) Baskın
D) Yaprak

3.    Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik fiil değildir?
A) İşlerini ancak bugün bitirebilecek.
B) Arkadaşını eve davet etti.
C) Bizim çocuk herkese kafa tutuyor.
D) O koca kuzuyu yiyecekmiş.

4.    “Eve gelirse beni ara”
Cümlesinde “-se” eki hangi anlamdadır?
A) Soru
B) Hayret
C) Şart
D) Kesinlik

5.”-da (-de)” eki bazen eklendiği sözcüğün anla¬mını değiştirerek onu sıfat yapar.
Aşağıdakiierin hangisinde bu kuralın örneği görülmektedir?
A) Sözde yeminlerine herkesi inandırdı.
B) Bize arada sırada uğrayıp gider.
C)Tek çocuklar el üstünde tutuluyor.
D)Büyük bir hırsla istediklerini elde etti.

6.ağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik fiil değildir?
A) Ne yapacağıma hemen karar verdim.
B) Köylü kızına, küçük bir sepet verdim.
C)Saat tam ikide yemek hazır oldu.
D)Öğretmenimizi yılbaşı şenliğine davet ettik.

7.Aşağıdakilerden hangisinin kökü fiildir?
A) Vardık
B) Açlık
C) Dirilmek
D) Hareketli

8.Doldursa içimi orada Baygın kokusu iğdelerin Bilmese tadını kederin Bu her alemden uzak ada.
Dörtlükte altı çizili sözcüklerin yapısı hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Basit-türemiş-türemiş
B) Türemiş-basit-basit
C) Basit-türemiş-basit
D)Türemiş-türemiş-türemiş

9.    Gözlerinde çiçek açmış, ağaçlar Sabahı getirir inceden ağlamaklı Giymiş sessizliâi ayaklarına Dudaklarında gülen bir çocuk saklı
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?
A) Açmış
B) İnceden
C) Sessizliği
D) Gülen


10. Aşağıdakilerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
A) Sevinçli
B) Yaramazlık
C) Sevsene
D) Unutkanlıktan

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından farklıdır?
A) Siz bu işin sonunda korkabilirsiniz.
B) Sokaktaki çocukları kovalamış.
C) Susuzluktan topraklar çatlıyordu.
D) Geceyarısı gök birden gürledi.

12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü farklı türde bir sözcüktür?
A) Sabahtan beri onu gözlüyorum.
B) Evdeki bütün çiçekler sararmış.
C) Güzelim ırmak gürül gürül akıyor.
D) Şu anda bahçedeki çiçekleri suluyor.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminin yapısı farklıdır?
A) Gördüklerimi arkadaşlarıma anlattım.
B) Siparişlerinizi dün akşam getirttik.
C) Kendilerine ses yapmamalarını bildirdim.
D) Geçen yılki öğretmenimin adresini sordum.

14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki al¬mıştır?
A) Aydın
B) Kumaştan
C) Paketler
D) Güzelce


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?
A) Acı haline bir kez olsun bakmamıştı.
B) 0 kadar kısa değil ki boyum.
C) Sadece bir kaç dilim ekmekleri vardı.
D) Köyüm burnumda tütmeye başlamıştı.

16. Hangi cümlede birleşik fiil yoktur?
A) O, savaşta esir düşmüş.
B) Aileme bir şey söylemeyiniz.
C) Ali’ye, geleceğime söz verdim.
D) Dualarım hemen kabul oldu.


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki yoktur?
A)  Arabası çok güzeldi.
B)  Annem sevgisini hiç eksik etmez.
C) 0 makası hemen getir.
D) Kalemi herkesinkinden güzeldir.


18. Ertesi gün aynı yoldan Bodrum’a hep birlikte döndük.
I          II         III      IV

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) I                        B) II
C) III                       D) IV

19. Hangi tamlamadaki sıfat birleşik yapılıdır?
A) Bembeyaz çamaşırlar
B) Biraz şeker
C) Mavimtrak elbise
D) Ufacık çocuk

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kökü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Yelesi kabarmış atlarla geçtik Tuna’dan.
B) Buradan döneli herkes yerinde duruyor.
C) Karşımda Hisar gibi Niğde yükseliyordu.
D) Sol taraftan çıngırak sesleri geliyordu.

 

7.Sınıf Türkçe Ses Bilgisi

Ses Bilgisi

Online Çöz

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
B) Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez.
C) Gülü seven dikenine katlanır.
D) Yiğidin malı meydandadır.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A) Kaçan balık büyük olur.
B) Edep edepsizden öğrenilir.
C) Bekârlık sultanlıktır.
D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
3. Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlamalardanhangisinin tamlayanıküçük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A) İş insanın aynasıdır.
B) Maydanozun sapları tansiyona iyi gelir.
C) İyilikler, dostlukların başlangıcıdır.
D) Komşumuzun derdi, bizi de üzer.
bizimdir.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, küçük ünlü uyumuna uyan bir sözcüktür?
A) İnce maddeler çabuk kırılır.
B) Yağmurluğum çok ıslandı.
C) Telefonu bozulmuş.
D) Sabahleyin erkenden horozlar öttü.
5. Aşağıdakilerden hangisinde koyu yazılı sözcük büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A) Türk tarihi zengindir.
B) Batı uygarlığını taklitçilik yapalım diye
almıyoruz.
C) Söylediğim konu hakkında bilginiz var
mı?
D) İnsanın çok değişik ihtiyaçları ancak
tekniğin gücüyle karşılanabilmektedir.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan birden fazlasözcük kullanılmıştır?
A) Halıları kadınlar dere kenarında yıkıyor.
B) Şarkıların en güzelini bu konserde
söyledi.
C) Yeni gelin gibi süzülüyor bu genç kız.
D) Rüzgâr her zamankinden daha çok
esiyor.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçükünlü uyumuna uymayan sözcükkullanılmıştır?
A) Uzaydan geldiğini düşündüm neredeyse.
B) Sağlıklı büyüyen bir nesil var.
C) Karanlıkta yürümek zor oluyor.
D) Olayları daha tarafsızca değerlendirmelisin.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan koyu yazılı sözcüğün kurala uymayış nedeni farklıdır?
A) İlaçlarımı doktor tavsiyesinde
kullanıyorum.
B) Dergi birinci kağıt hamura basılmış.
C) Erozyonu önleyici konuşmalar yapıldı.
D) Köyde sabahları horoz sesiyle uyanıyorum.
9. Perdeleri sıkıca örtüp kendini çalışma
odasına kapattı. Çalışmalarını takip eden
ailesi ise ona ellerinden geldiğince destek
oluyordu. Heyecanlıydı ve umutluydu.
Parçada büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük kullanılmıştır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

10. 1. Duvardaki tablolar çok eskiydi.
2. Deliller onun suçlu olduğunu kanıtlıyor.
3. Gündüz ben gece o izliyor bebeği.
4. Olay basına farklı bir biçimde yansıdı.
Yukarıdaki hangi iki cümlede büyük ünlüuyumuna uymayan bir sözcükkullanılmıştır?
A) 1-3
B) 2-3
C) 3-4
D) 1-4
11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı eknedeniyle büyük ünlü uyumunauymamaktadır?
A) televizyon
B) sinema
C) denetliyor
D) büyükbaba
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birdenfazla küçük ünlü uyumuna uymayan sözcük kullanılmıştır?
A) Duvarların rengi bu kez istediğim gibi oldu.
B) Dolaylı yollardan para kazanıyor.
C) Yağmur yağınca her yan çamur oldu.
D) Kimilerinin isteği gerçek oluyor.
13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu aranmaz?
A) Kasket
B) Tayyare
C) Reaksiyon
D) Denizaltı
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem küçük ünlü uyumuna hem büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler kullanılmıştır?
A) Çocukların sevgiye ihtiyacı var.
B) Konuklarına yardımcı olmayı istedi.
C) Kalabalık insan topluluklarına seslendi.
D) Binaların duvarları çok ince yapılıyor.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcüğün büyük ünlü uyumuna uymamasının nedeni farklıdır?
A) Anne olmak güzel bir duygudur.
B) Her zaman kardeşine yardım eder.
C) Elmalar ağaçlarda sarkıyor.
D) Tüm gün dahi iyi şeyler düşünüyorum.
16. Küçük bir çocukken dünya benim için
burası demekti. Elimde biriktirdiğim parayı
alır almaz kardeşimin elinden tutup oyuncak
almaya koşardık. Sevgi ve buraların
büyüsüyle çok eğleniyor ve sağlıklı
büyüyorduk.
Parçada büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük kullanılmıştır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan sözcük kullanılmamıştır?
A) Dere kenarı ne serin ne hoştur.
B) Kabul ettiğimiz önerileri de vardı.
C) Kavrulmuş leblebi ne güzel koktu.
D) Rüzgârla yapraklar etrafa savruluyor.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümsözcükler büyük ünlü uyumuna uymaz?
A) Uykum gelince kıvrılıp yattım.
B) Çocuklar hayal dünyasında yaşar.
C) Dünya kardeşliği büyüyor, ilerliyor.
D) Kalıp kalıp buzlar taşındı.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan sözcük kullanılmıştır?
A) Işık gözlerimi kamaştırdı.
B) Yetimhanede büyümüş bu çocuklar.
C) Ayağındaki takunya ses yapıyordu.
D) Doğru dürüst beslenmelisiniz.
20. “Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım.”
cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük hangisidir?
A) yaptığım
B) pişman
C) olmadım
D) hiçbir

 

7.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

Online Çöz

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca
olumlu, soru cümlesidir?
A) Sen ondan daha zekisin.
B) Sen ondan daha zeki değilsin.
C) Sen ondan daha mı zekisin sanki.
D) Sen ondan daha zeki değil misin sanki?
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir soru
cümlesidir?
A) Ne kadar da yaramaz bir çocuk
B) Onu bir de karşımda görmeyeyim mi
C) Tok gezerken, açın hâlini kim düşünür
D) Onlara ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) Yönetici olmak için çok çalışıyor.
B) Babam bizim geleceğimizin iyi olması
için uğraşıyor.
C) Karanlıkta kimseyi göremediğim için,
tanımadım.
D) Size gelmek için yola çıktım.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul
anlamı vardır?
A) Dondurma çocukların en sevdiği yiyecektir.
B) Bu topraklarda her şey yetişiyor.
C) İnsanları seversek dünya güzelleşir.
D) Arabanın lastikleri çok eskiydi.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
olasılık anlamı vardır?
A) Akşam sinemaya gidebiliriz.
B) Mutlaka bu ödevleri bitirmeliyim.
C) Televizyonu çok izlersen ders
çalışamazsın.
D) Kısa boylu çocuklar ön sıraya oturdu.
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Ders çalışmayı seviyor değilim.
B) Onunla konuşmak hoşuma gidiyor
değil.
C) Buralara kadar gelmek zor olmuyor
diyemem.
D) Yaptığın terbiyesizliği herkese
söyleyecek değilim.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu değildir?
A) Her geçen gün ondan soğumuyor
değilim.
B) Hiç kimsenin sözünü dinlemiyor.
C) Söylediklerine inanmıyor değilim.
D) Yaptıkları mantıksız değil.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ünlem
cümlesidir?
A) Senden ne kadar para aldı
B) Ayağını denk al bak
C) Onu karşımda görünce çok şaşırdım
D) Bu söylediklerini senden beklemezdim
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir soru cümlesidir?
A) Aradıklarını bulabildin mi?
B) Akşam yine erken gelmedi değil mi?
C) Yarın okulun var mı?
D) Orada insanlık adına bir şey yok.
10. “Yalancının cezası kendisine inanılması
değil, onun kimseye inanmamasıdır. Herkes
karşısındakini kendisi gibi bilir.”
cümlesinde anlatılmak istenen düşünce
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Yalancının cezası vardır.
B) Yalan söyleyen, kimseye inanmaz.
C) Yalan söyleyen insanlar, herkesi
kendi gibi görür.
D) Yalan söylemek alışkanlık yapar.

11. “Bir miktar karşı düşünme ve karşı koyma insanın en büyük yardımcısıdır. Uçurtmalar; rüzgâra karşı yükselir.” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?
A) İnsanlar kendi düşüncelerini ortama
göre değiştirir.
B) Karşılaşılan zorluklar karşısında pes
edilmemeli.
C) İnsan tek başına da kalsa, doğru
bildiğinden şaşmamalıdır.
D) Olur olmaz şeye sinirlenip, karşı
çıkmamalıyız.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı öznel değildir?
A) Çocukların sağlıklı büyümeleri için
onlara balık yedirmeli.
B) Ağaçlar bile sevgiyle daha çok gelişir.
C) Hava sıcaklıkları mevsim normallerini
aştı.
D) Başkanımız derneği başarıyla
yönetiyordu.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olasılık
cümlesidir?
A) Kahramanlar doğru şeyi, doğru zamanda
ve sonuçlarını düşünmede
yapanlardır.
B) Sevdiklerimizin yanından ayrılırken son
sözlerimiz güzel şeyler olmalı, belki de
bu onları son görüşümüzdür.
C) Birini ne kadar çok severseniz, hayat
onu sizden erken alır.
D) Olgun olmak kaç doğum günü
kutladığımıza değil, hayatta neler görüp
geçirdiğimiz ve bunlardan neler
öğrendiğimize bağlıdır.
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Bana bunu yapacağını hiç
düşünmemiştim.
B) Ne bizi dinler ne derdini anlatır.
C) Kaç gecedir yine huzuru yok.
D) Ondan nefret ettiğimi anlamamış değil.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi içinde olumsuzluk eki bulunmadığı halde anlamca olumsuzdur?
A) Sizi çalışmalarınızdan dolayı takdir
etmiyor değilim.
B) Ne kitap okuyor ne ders çalışıyor.
C) Kimse beni anlamıyor diye şikâyet
ediyor.
D) Camlar açık olunca içeriye toz doluyor.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) Balığa çıkmak için izin istedim.
B) Saçlarını uzatırsa renkli tokalar alırım.
C) Kapıyı açamadığı için camdan girmiş.
D) Kitap yazmak için hazırlık yapıyor.
17. “Kişiyi zirveye doğru iteleyen yine kendi
elleridir.” cümlesi ile anlamca aynı doğrultuda olan cümle hangisidir?
A) Yükseklere çıkmak için çok çalışmak
gerekir.
B) Bir kimsenin başarısında sadece kendisi
etkili olur.
C) Başarısızlık insanlara derin üzüntüler
yaşatır.
D) Kimse başarılı olmak için başkalarını
karalamamalıdır.
18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesneldir?
A) Ne kadar da güzel bir gelin olmuş.
B) Okula bu yoldan daha rahat gidiyorum.
C) Sınıfta bir tek öğrenci bile yoktu.
D) Çalışkan olduğu kadar dürüsttü de
Hasan.
19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanıt gerektirmeyen soru cümlesidir?
A) Bana darıldı mı acaba?
B) Dere kenarında mı piknik yapalım?
C) Sana kek vereyim mi?
D) Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun?
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Başarılı olmak için çalışmıyor.
B) Ben de tatile gitmek istemiyor değilim.
C) Ne okula gidiyor, ne işe.
D) Onunla görüşmek istemiyorum.

 

7.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

Online Çöz

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumlu, soru cümlesidir?
A) Sen ondan daha zekisin.
B) Sen ondan daha zeki değilsin.
C) Sen ondan daha mı zekisin sanki.
D) Sen ondan daha zeki değil misin sanki?
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir soru cümlesidir?
A) Ne kadar da yaramaz bir çocuk
B) Onu bir de karşımda görmeyeyim mi
C) Tok gezerken, açın hâlini kim düşünür
D) Onlara ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) Yönetici olmak için çok çalışıyor.
B) Babam bizim geleceğimizin iyi olması
için uğraşıyor.
C) Karanlıkta kimseyi göremediğim için,
tanımadım.
D) Size gelmek için yola çıktım.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?
A) Dondurma çocukların en sevdiği yiyecektir.
B) Bu topraklarda her şey yetişiyor.
C) İnsanları seversek dünya güzelleşir.
D) Arabanın lastikleri çok eskiydi.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?
A) Akşam sinemaya gidebiliriz.
B) Mutlaka bu ödevleri bitirmeliyim.
C) Televizyonu çok izlersen ders
çalışamazsın.
D) Kısa boylu çocuklar ön sıraya oturdu.
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Ders çalışmayı seviyor değilim.
B) Onunla konuşmak hoşuma gidiyor
değil.
C) Buralara kadar gelmek zor olmuyor
diyemem.
D) Yaptığın terbiyesizliği herkese
söyleyecek değilim.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu değildir?
A) Her geçen gün ondan soğumuyor
değilim.
B) Hiç kimsenin sözünü dinlemiyor.
C) Söylediklerine inanmıyor değilim.
D) Yaptıkları mantıksız değil.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ünlem cümlesidir?
A) Senden ne kadar para aldı
B) Ayağını denk al bak
C) Onu karşımda görünce çok şaşırdım
D) Bu söylediklerini senden beklemezdim
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir soru cümlesidir?
A) Aradıklarını bulabildin mi?
B) Akşam yine erken gelmedi değil mi?
C) Yarın okulun var mı?
D) Orada insanlık adına bir şey yok.
10. “Yalancının cezası kendisine inanılması
değil, onun kimseye inanmamasıdır. Herkes
karşısındakini kendisi gibi bilir.”
cümlesinde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Yalancının cezası vardır.
B) Yalan söyleyen, kimseye inanmaz.
C) Yalan söyleyen insanlar, herkesi
kendi gibi görür.
D) Yalan söylemek alışkanlık yapar.

11. “Bir miktar karşı düşünme ve karşı koyma insanın en büyük yardımcısıdır. Uçurtmalar; rüzgâra karşı yükselir.” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?
A) İnsanlar kendi düşüncelerini ortama
göre değiştirir.
B) Karşılaşılan zorluklar karşısında pes
edilmemeli.
C) İnsan tek başına da kalsa, doğru
bildiğinden şaşmamalıdır.
D) Olur olmaz şeye sinirlenip, karşı
çıkmamalıyız.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı öznel değildir?
A) Çocukların sağlıklı büyümeleri için
onlara balık yedirmeli.
B) Ağaçlar bile sevgiyle daha çok gelişir.
C) Hava sıcaklıkları mevsim normallerini
aştı.
D) Başkanımız derneği başarıyla
yönetiyordu.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olasılık cümlesidir?
A) Kahramanlar doğru şeyi, doğru zamanda
ve sonuçlarını düşünmede
yapanlardır.
B) Sevdiklerimizin yanından ayrılırken son
sözlerimiz güzel şeyler olmalı, belki de
bu onları son görüşümüzdür.
C) Birini ne kadar çok severseniz, hayat
onu sizden erken alır.
D) Olgun olmak kaç doğum günü
kutladığımıza değil, hayatta neler görüp
geçirdiğimiz ve bunlardan neler
öğrendiğimize bağlıdır.
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Bana bunu yapacağını hiç
düşünmemiştim.
B) Ne bizi dinler ne derdini anlatır.
C) Kaç gecedir yine huzuru yok.
D) Ondan nefret ettiğimi anlamamış değil.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi içinde olumsuzluk eki bulunmadığı halde anlamca olumsuzdur?
A) Sizi çalışmalarınızdan dolayı takdir
etmiyor değilim.
B) Ne kitap okuyor ne ders çalışıyor.
C) Kimse beni anlamıyor diye şikâyet
ediyor.
D) Camlar açık olunca içeriye toz doluyor.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
A) Balığa çıkmak için izin istedim.
B) Saçlarını uzatırsa renkli tokalar alırım.
C) Kapıyı açamadığı için camdan girmiş.
D) Kitap yazmak için hazırlık yapıyor.
17. “Kişiyi zirveye doğru iteleyen yine kendi
elleridir.” cümlesi ile anlamca aynı doğrultuda olan cümle hangisidir?
A) Yükseklere çıkmak için çok çalışmak
gerekir.
B) Bir kimsenin başarısında sadece kendisi
etkili olur.
C) Başarısızlık insanlara derin üzüntüler
yaşatır.
D) Kimse başarılı olmak için başkalarını
karalamamalıdır.
18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesneldir?
A) Ne kadar da güzel bir gelin olmuş.
B) Okula bu yoldan daha rahat gidiyorum.
C) Sınıfta bir tek öğrenci bile yoktu.
D) Çalışkan olduğu kadar dürüsttü de
Hasan.
19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanıt gerektirmeyen soru cümlesidir?
A) Bana darıldı mı acaba?
B) Dere kenarında mı piknik yapalım?
C) Sana kek vereyim mi?
D) Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun?
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Başarılı olmak için çalışmıyor.
B) Ben de tatile gitmek istemiyor değilim.
C) Ne okula gidiyor, ne işe.
D) Onunla görüşmek istemiyorum.

 

1 2 3 15