Türkçe

1.Tema Birey ve Toplum Tema Değerlendirme Testi

 Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler Testi

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler Testi

 Sözcük Bilgisi Konu Testi

 Cümle Bilgisi Konu Testi

2.Tema Atatürk Teması Değerlendirme Testi

 Sesteş Sözcükler Testi

 Noktalama İşaretleri Testi

 Yazım Kuralları Konu Testi

 Okuma-Anlama Konu Testi

 3.Tema Üretim,Tüketim ve Verimlilik Teması Testi

Zıt Anlamlı Sözcükler Değerlendirme Testi

 Anlamdaş Sözcükler Testi

 Harf ve Hece Konu Testi

 Ön adlar Konu Testi

4.Tema Sağlık ve Çevre Tema Değerlendirme Testi

Sözcükte Anlam Testi

Eş Sesli Sözcükler Testi

Adların Yerine Kullanılan Sözcükler Konu Testi

Atasözleri ve Deyimler Konu Testi

5.Tema Hayal Gücü ve Gizemler Değerlendirme Testi

Sözcükleri Sıralama Testi

Çoğul ve Tekil Adlar Konu Testi

Olayların Oluş Sırası Konu Testi

6.Tema Oyun ve Spor Tema Değerlendirme Testi

Eş Anlamlı Sözcükler Konu Testi

Karşıt Anlamlı Sözcükler Konu Testi

Sıfatlar Konu Testi

5 N 1 K Konu Testi

7.Tema Değerlerimiz Tema Değerlendirme Testi

Ses Bilgisi Konu Testi

Anlama Anlatım Konu Testi

Noktalama İşaretleri Konu Testi

İmla Kuralları Konu Testi

8.Tema Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler Teması Testi

Metin Bilgisi Konu Testi

Kelimede Anlam Konu Testi

Okuduğunu Anlama Konu Testi

Cümlede Anlam Konu Testi