7.Tema Değerlerimiz

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 23, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 3
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 5, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4,9, 10, 11, 15, 16, 17
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 7
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Görsel okuma: 5, 11
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 8, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3, 4
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4, 6, 9, 15, 17, 19, 20
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 6, 9
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 7, 8
Görsel okuma: 5, 11
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 7, 11, 15, 21, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 8, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 4, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4, 9, 11, 15, 16
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 6, 8, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 7, 8, 11
Görsel okuma:
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 6, 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 21
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 2, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 5, 9, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 5, 6, 9, 14, 15, 16
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 1, 5, 7, 8, 9
Görsel okuma: 3, 7, 5, 11
Görsel sunu:

7.Tema Değerlerimiz Tema Değerlendirme Testi

Ses Bilgisi Konu Testi

Anlama Anlatım Konu Testi

Noktalama İşaretleri Konu Testi

İmla Kuralları Konu Testi