5.Tema Sağlık ve Çevre

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 15, 17, 21
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 4, 5, 8, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3, 6, 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 4, 13, 15, 16, 20, 21
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 9, 10, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 1, 2, 4, 9
Görsel okuma: 5, 11, 9
Görsel sunu: 4, 5
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 15, 17, 19, 21, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 3, 4, 5, 8, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 6, 7, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4, 7, 15, 16, 21
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 6, 9, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 7, 8, 11
Görsel okuma: 5, 11
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 15, 17, 19, 12, 21
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 8, 10, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3, 4, 5, 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 4, 7, 8, 14, 15, 16
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 5, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 5, 7, 8, 9, 11
Görsel okuma:
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 21, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kendini ifade etme: 1, 2, 8, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 4, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4, 9, 11, 15, 16
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 2, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 8, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 6, 8, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 7, 8, 11
Görsel okuma: 5, 11
Görsel sunu:

5.Tema Sağlık ve Çevre Tema Değerlendirme Testi

Sözcükte Anlam Testi

Eş Sesli Sözcükler Testi

Adların Yerine Kullanılan Sözcükler Konu Testi

Atasözleri ve Deyimler Konu Testi