2.Tema Atatürk

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 21, 23
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 8, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3, 4
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1,2, 4, 6, 9, 15, 17, 19, 20
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 6, 9, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 7, 8
Görsel okuma: 11
Görsel sunu: 4, 5
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 8, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 4
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4, 5, 6, 15, 20
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 2, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 7, 8, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 3, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 7, 8, 10
Görsel okuma:
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 7, 11, 15, 21, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 8, 9, 10, 11,12
Kendini ifade etme: 1, 2, 8, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 4, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1,2, 4, 9, 11, 15, 16
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 2, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 6, 8, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 7, 8, 11
Görsel okuma: 5, 11
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 8, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 4, 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4, 9, 15, 17, 21
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 3, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 7, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 1, 7, 8, 11
Görsel okuma: 5, 11
Görsel sunu: 1, 2

2.Tema Atatürk Teması Değerlendirme Testi

 Sesteş Sözcükler Testi

 Noktalama İşaretleri Testi

 Yazım Kuralları Konu Testi

 Okuma-Anlama Konu Testi