1.Tema Birey ve Toplum

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1
Dinlediğini anlama: 1, 3, 5
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 8
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3,
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Okuduğunu anlama: 1,2, 4, 11, 16
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1,2, 4, 7, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 4, 5
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 7, 8
Görsel okuma:
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 11
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 5, 8, 11
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 4, 5
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4, 5, 6, 8
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 7
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 10, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 7, 8, 11
Görsel okuma:
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 5, 8, 11
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 4
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1,2, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 21
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 7, 8, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 8, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 7, 8, 10
Görsel okuma: 5, 11
Görsel sunu:
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 21, 23
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Kendini ifade etme: 1, 2, 4, 5, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 6, 7
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 4, 9, 15, 16, 17, 19, 20
Anlam kurma: 1
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 4, 5, 6, 9
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 1, 5, 7, 8
Görsel okuma:
Görsel sunu: 1, 2

1.Tema Birey ve Toplum Tema Değerlendirme Testi

 Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler Testi

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler Testi

 Sözcük Bilgisi Konu Testi

 Cümle Bilgisi Konu Testi