Zamanı Ölçme

Zamanı Ölçme ( 3 Kazanım – 6 Saat)
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar.
3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

Zaman ölçüleri (Eşleştirme Uygulaması)

 Zamanı Ölçme Konu Testi