Uzunluk Ölçme

Uzunluk Ölçme ( 6 Kazanım – 11 Saat)
1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.
3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
4. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.

Uzunluk ölçülerini kavrama etkinlikleri
Uzunluk ölçüleri 1 (Çoklu Seçme Uygulaması)
Uzunluk ölçüleri 2 (Test Uygulaması)

Uzunluk Ölçüsü Problemleri Konu Testi