Toplama İşlemi

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi ( 7 Kazanım – 18 Saat)
1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama
2. Eldeli toplama işlemini yapar, toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.
4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.
5. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.
6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Toplama işlemi 1(Çoklu Seçme Uygulaması)
Toplama işlemi 2 (Yan Yana Toplama Uygulaması)
Toplama işlemi 3 (Alt Alta Toplama Uygulaması)
Toplama işlemi 4 (Eldeli Toplama Uygulaması)
Toplama işlemi 5 (Problem Çözme Uygulaması)
Toplama işlemi 6 (Al Alta Eldeli Toplama Uygulaması)
Toplama işlemi 7 (Verilmeyen Toplananı Bulma)
Toplama işlemi 8 (Verilmeyen Terimi Bulma)
Toplama işlemi 9 (Toplama Sonucunu Yazma)
Toplama işlemi 10 (Problem Çözme Uygulaması)
Toplama işlemi 11(Problem Çözme Uygulaması)
Toplama işlemi 12 (Test Uygulaması)

Toplama İşlemi Konu Testi

Verilmeyen Toplananı Bulma Konu Testi

Zihinden Toplama İşlemi Konu Testi

Toplama İşlemi Sonucunu Tahmin Etme Konu Testi

Toplama Problemleri Konu Testi