Örüntü ve Süslemeler

Örüntü ve Süslemeler ( 2 Kazanım – 4 Saat(
1. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek tamamlar.
2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

2.Ünite Testi

Örüntü ve Süslemeler Konu Testi

Simetri Konu Testi